Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Förfrysning ökar risken för vita fingrar

Nervskadan vita fingrar kan uppstå efter arbete med vibrerande maskiner samt om man arbetat utomhus när det är kallt. Nu visar en ny avhandling att förfrysning tidigare i livet ökar risken att drabbas.

– Resultaten talar tydligt för att det är viktigt att skydda händerna med rätt klädsel vid kyla. Det är inte så att man vänjer sig vid förfrysning, utan tvärtom kan problemen bli värre när man en gång har drabbats. Följden kan bli försämrad känsel och onormal köldkänslighet, säger Albin Stjernbrandt, doktorand vid Umeå universitet, i en kommentar.

Vita fingrar eller Raynauds fenomen är en nervskada som orsakar känselbortfall. Finmotoriken kan försämras och händerna kan kännas kraftlösa. Förutom att förfrysning kan orsaka vita fingrar senare i livet har ärftliga faktorer betydelse. Däremot har övervikt eller fetma en viss skyddande verkan, enligt avhandlingen.

Mest utsatta för kyla i arbetet är yrkesmilitärer, fiskare, skogsarbetare och byggnadsarbetare, enligt studien.

– I dag saknas specifika regler i arbetsmiljölagstiftningen för köldexponering vid utomhusarbete. En strukturerad riskbedömning skulle kunna förebygga besvär, säger Albin Stjernbrandt.

Avhandlingen baseras delvis på enkätsvar från drygt 12 000 personer i arbetsför ålder i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Mer än var tionde person som deltog i studien, 11 procent av männen och 14 av kvinnorna hade problem med vita fingrar.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Forskning