Hoppa till huvudinnehållet

Att cykla till jobb och skola, även om man gör det bland avgaser, är en hälsovinst, enligt en ny avhandling.

Bild: Istockphoto

Må bra

Bra att cykla till jobbet trots avgaser

Att jobba i en miljö med mycket luftföroreningar eller att bo i ett trafikerat område ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Men nu visar en studie att fysisk aktivitet kan motverka de negativa hälsoeffekterna.

Att ställa bilen och cykla till jobbet är en dubbel hälsovinst. Det minskar utsläpp och avgaser men det förbättrar också den egna hälsan. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke. Och det är inte bara bilar som bidrar till dålig luft. Luftföroreningar finns också i arbetsmiljön, exempelvis på gjuterier och pappers- och massabruk. Wasif Raza, doktorand vid Umeå universitet, har undersökt om fysisk aktivitet kan motverka de negativa hälsoeffekterna av luftföroreningar. I avhandlingen ingår en studie av personer som drabbats av hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

– Resultaten visar att hälsovinsterna av träning är särskilt stora för den som bor i områden med mycket luftföroreningar. Träning håller tillbaka inflammation som börjar i andningsorganen som föroreningarna orsakar, säger Wasif Raza i en kommentar.

Enligt en studie av 35 000 personer i Umeå var risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom 35 procent lägre bland de som tränade i träningskläder minst två gånger per vecka. Någon motsvarande effekt gick inte att se för personer på adresser med låga halter av luftföroreningar.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Må bra

Senaste om Forskning