Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Manliga chefer mer negativa till deprimerade anställda

Dubbelt så hög andel manliga chefer som kvinnliga chefer har en negativ attityd till anställda med depression. Den negativa inställningen ökar ju högre chefsroll man har. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health, bygger på en webbaserad enkät där 2 663 chefer fått skatta hur de förhåller sig till olika påståenden om deprimerade medarbetare. Resultatet visar att 24 procent av de manliga cheferna hade en negativ attityd till depression. Motsvarande siffra för de kvinnliga cheferna var 12 procent.

– Vi blev förvånade över att skillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer kvarstod även efter att vi i våra statistiska analyser kontrollerat för andra faktorer som chefernas utbildning, vilken typ av arbetsplats de var på, hur länge de varit chefer och om de hade erfarenhet av medarbetare med depression, säger Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och projektansvarig för studien.

Männen instämde i högre grad i påståenden som att de känner sig osäkra ihop med medarbetare som är deprimerade, att dessa medarbetare är en börda för arbetsplatsen och att de inte bör jobba när de medicinerar.
Manliga chefer svarade också i högre grad att de inte skulle göra tillfälliga förändringar i arbetet för en deprimerad medarbetare eller anställa någon som de visste hade haft en depression.

Enligt Arbetsmiljölagen har chefer ansvar för att förebygga ohälsa och de har ett långtgående ansvar vid rehabilitering och arbetsanpassning.
Eftersom depression och ångest är ett av de snabbast växande hälsoproblemen i världen samt att stressrelaterad psykisk ohälsa ökar kraftigt i Sverige är det problematiskt om chefer inte tar sitt arbetsgivaransvar, enligt Monica Bertilsson.

–Men det är viktigt att påpeka att detta är en attitydundersökning. Vi vet inte hur manliga och kvinnliga chefer agerar i verkliga livet, säger hon.

Läs studien här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning