Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Digital KBT lika bra som vanlig

Ångest, sömnsvårigheter och utmattningssyndrom kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi via internet. Det skulle kunna ge många fler patienter tillgång till behandling, visar en ny avhandling.

Omkring 20 procent alla pågående sjukskrivningar beror på stressrelaterad psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi, även kallat KBT, har visat sig vara ett effektivt sätt att minska symptomen på stress men tillgången till behandling är begränsad.

– Vi har sett att för personer med stressdiagnoser är en tolvveckors KBT-behandling ett effektivt sätt att minska symptom som mental trötthet, svårigheter att tänka klart och även sömnsvårigheter, säger Elin Lindsäter, leg psykolog och med dr på Gustavsbergs vårdcentral och Karolinska institutet. Foto: Privat

I sin avhandling har hon undersökt effekterna av både sedvanlig behandling med KBT och terapeutledd internetbehandling, IKBT. Resultaten visar att båda behandlingarna var effektiva för att minska symptomen och öka livskvaliteten, både för patienter som är diagnostiserade med anpassningsstörning och utmattningssyndrom.

KBT-behandlingen minskade symptomen snabbare än annan psykologisk behandling och resultaten höll också i sig vid uppföljningar sex månader och ett år efter avslutad behandling.

En slutsats i avhandlingen är att eftersom terapeutledd internetbehandling inte är lika tidskrävande som vanlig KBT-behandling finns stora möjligheter att ge betydligt fler patienter tillgång till IKBT. I dag är det inte ovanligt att patienter kan få vänta upp till tre månader på behandling.

– Jag är psykolog och jobbar kliniskt. En frustration för mig har varit att vi inte når ut till tillräckligt många med behandling. Vårdtrycket är enormt.

KBT på internet underlättar för patienter som har svårt att regelbundet ta sig till en vårdcentral. Internetbehandling skulle också i högre grad kunna användas för att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa, enligt Elin Lindsäter.

– Om vi kan ge den här behandlingen i ett tidigt skede och innan man ens är sjukskriven då skulle det kunna finnas en möjlighet att förebygga en försämring av tillståndet och kanske även förebygga sjukskrivning, säger hon.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning