Hoppa till huvudinnehållet

Sofia Carlsson forskare vid institutionen för miljömedicin på Karolinska institutet.

Bild: Stefan Zimmerman

Arbetssjukdomar

Ökad diabetesrisk i vissa yrken

Fabriksarbetare, städare och yrkesförare hör till de yrkesgrupper som löper störst risk att få typ 2-diabetes, visar en unik studie vid Karolinska institutet. Många av diabetesfallen skulle kunna förebyggas genom hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Registerstudien är den första i sitt slag i Sverige och har följt 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan 2006 och 2015, varav 200 000 drabbats av diabetes under perioden. Resultaten visar att bland männen har fabriksarbetare, yrkesförare och maskinförare 2–3 gånger högre risk att drabbas av diabetes än universitetslärare, ingenjörer och arkitekter.

– För kvinnorna var också fabriksarbetare i topp. Sedan kom städare och köksbiträden. De hade tre gånger högre risk än de kvinnor som hade lägst risk, som sjukgymnaster och tandhygienister, säger Sofia Carlsson, forskare vid institutionen för miljömedicin på Karolinska institutet.

När det gäller männen hade forskarna tillgång till information från mönstringsregistret.

– Då ser man att våra framtida yrkesförare och fabriksarbetare har dubbelt så hög förekomst av övervikt redan när de är unga och ska börja jobba. Det finns anledning att tro att de här skillnaderna sedan ökar under åren.

Övervikt är den absolut starkaste riskfaktorn för diabetes men den späs på av andra kända faktorer, som stress, stillasittande och oregelbundna arbetstider. En yrkesgrupp som är hårt drabbad är yrkesförare där nio procent har diabetes och bland dem som är över 55 år är siffran hela 14 procent.

Forskarnas förhoppning är att resultaten av studien ska leda till att fack, arbetsgivare och företagshälsovård ska erbjuda anställda hjälp med viktminskning och fysisk aktivitet. En interventionsstudie från Finland visar att man med bara 30 minuters fysisk aktivitet om dagen och en femprocentig viktminskning kan halvera risken för diabetes.

– Det finns också studier som visar att diabetes har en väldigt negativ effekt på produktiviteten för att man har mer sjukfrånvaro och man har en ökad risk att gå i förtidspension. Så det finns inte bara hälsovinster för den enskilde utan även produktionsvinster, säger Sofia Carlsson.

Om man får diabetes ökar risken för att drabbas av komplikationer, framför allt hjärt- och kärlsjukdomar. Det är också något som forskarna ska studera framöver.

– Nästa steg är att titta på om de som har drabbat av diabetes har olika hög risk att få komplikationer i vissa yrken. Det handlar om att kartlägga hur sjukskrivningarna yrkesspecifikt ser ut.

 

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Forskning