Hoppa till huvudinnehållet

Forskning visar att jobb är bra för hälsan.

Bild: Brooke Cage/Unsplash

Psykisk hälsa

Jobb är bra för hälsan

Att börja jobba igen efter semestern kan kännas tungt och lite ångestskapande. Men forskning visar att jobb tvärtom är bra för den psykiska hälsan.

– Resultaten kan tolkas som att mervärdet från att ha ett arbete gör att det är värt att ”offra” livstid för att få en bättre hälsorelaterad livskvalitet, säger Fredrik Norström forskare vid institutionen för epidemologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Fredrik Norström har lett en studie om hälsoeffekter av arbetslöshet utifrån självskattningar. Resultaten visar på att arbetslöshet leder till en stor försämring, 9,6 procent, i hälsorelaterad livskvalitet. Särskilt markant var skillnaden mellan arbetslösas och yrkesarbetandes skattningar av hälsoproblemen ångest och depression. 24 procent fler bland de arbetslösa än bland de arbetande upplevde problem med ångest och depression.

– Studien understryker vilken vinst för folkhälsan det faktiskt innebär att minska arbetslösheten. De hälsomässiga aspekterna hamnar tyvärr ofta i skymundan när arbetslöshet diskuteras, säger Fredrik Norström, forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

FAKTA

Om studien

Studien bygger på enkätsvar från 2 500 slumpmässigt utvalda personer. Av dessa hade 113 personer varit arbetslösa under minst ett halvt år de senaste tre åren.

Läs mer: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning