Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Fler dör av stressrelaterade sjukdomar

Varje år avlider cirka 3 000 personer i Sverige på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Medan sjukdomar som beror på fysiska faktorer som damm och motoravgaser minskar, ökar sjukdomar som beror på stress. Det visar en ny kartläggning från Arbetsmiljöverket.

Trots att tusentals fler personer dör av arbetsrelaterade sjukdomar jämfört med olyckor, är det nästan bara dödsolyckorna som får uppmärksamhet i media. Det vill Arbetsmiljöverket ändra på genom att presentera två helt färska rapporter om arbetsrelaterad dödlighet i Sverige. Att arbetssjukdomarna hamnat i skymundan kan bland annat bero på att förloppet är mer komplicerat och utdraget jämfört med de dramatiska dödsolyckorna.

– De som dör i dag har kanske påbörjat sitt yrkesliv på 40- eller 50-talet. Ofta har en och samma person utsatts för flera olika saker. Har man till exempel arbetat i en gruva kanske man utsatts för både damm, kvarts motoravgaser och radon samt kanske också negativa hälsoeffekter av att ha jobbat skift, sa Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, när han presenterade rapporterna på ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Även om nya risker och nya riskyrken uppstår hela tiden förväntas ändå arbetssjukdomar på grund av fysiska faktorer bli färre i framtiden. Det beror på att den fysiska arbetsmiljön blivit bättre, att färre har tunga och smutsiga jobb samt att vi lever sundare.

– Allt spelar roll och påverkar man en faktor i positiv riktning påverkar man också en annan. När rökningen går ner och när radonhalterna i våra bostäder minskar drabbas färre av lungsjukdomar och cancer trots att de utsatts för skadliga partiklar och ämnen på jobbet, sa Bengt Järvholm. 

Men medan dödsfall på grund av fysiska risker förväntas minska i framtiden kommer sjukdomar på grund av stress att öka, enligt rapporten. Hela 500 dödsfall årligen beräknas bero på stress på jobbet.

– Stress är den faktor som ökar mest när det gäller den arbetsrelaterade dödligheten. Även kränkande särbehandling och mobbning tror vi leder till många dödsfall. Både på grund av ohälsa kopplat till den oerhörda stress och psykiska trauma man utsätts för genom mobbning men också på grund av att många som mobbats begår självmord.

Ladda ner rapporterna:

FAKTA

Arbetssjukdomar

  • Varje år dör cirka 3 000 personer i Sverige i sjukdomar orsakade av arbetet och 40–60 personer dör av arbetsrelaterade olyckor årligen. I procent står sjukdomar för 86 procent av dödsfallen och olyckor för 14 procent.
  • Stress, skiftarbete och damm är de vanligaste orsakerna till att människor dör på grund av arbetet, enligt översikten. Var för sig, beräknas dessa riskfaktorer döda 421 till 772 människor på ett år.
  • 250–300 dödsfall per år beror på asbest. Siffrorna förväntas sjunka kraftigt.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Forskning