Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Chefer behöver utbildning i psykisk ohälsa

Chefer som har utbildning i psykisk ohälsa och som jobbar i en organisation med öppenhet kring det, är bättre rustade att jobba förebyggande. Men bara en fjärdedel av cheferna har en sådan utbildning, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Psykisk sjukdom är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet ville ta reda på hur stor del av cheferna som jobbar för att förebygga psykisk ohälsa och vilka faktorer som var avgörande för att det arbetet blev av. De tittade specifikt på diagnoserna depression och ångest.

– Vi frågade cheferna om de fått lära sig om hur de kan stödja medarbetare med depression och ångestsjukdom under sin chefsutbildning. En fjärdedel av cheferna svarade ja på den frågan och det var ingen större skillnad mellan cheferna i privat eller offentlig sektor, säger Monica Bertilsson vid Sahlgrenska akademin. Foto: Sahlgrenska Akademin

Studien vände sig till chefer i svenska företag, i olika branscher och på alla olika nivåer – från vd till arbetsledare. Hälften av cheferna sa att de under de två senaste åren sett över en medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituation för att förebygga psykisk ohälsa. Den gemensamma faktorn för de som gjort det var att deras chefsutbildning inkluderat kunskaper om hur man kan stödja medarbetare med depression och ångestsjukdomar och att de verkade i en organisation där man talade öppet och återkommande om psykisk ohälsa.

– När organisationer rustar med kunskap genom olika insatser ger det också en signal till medarbetarna om att det råder ett öppet klimat vad det gäller psykisk ohälsa. Genom sådana insatser och genom att utbilda cheferna visar organisationen att det här är något vi talar om på vår arbetsplats, i vårt företag.

Kunskapen som ska underlätta för cheferna att jobba förebyggande handlar inte om att de ska lära sig allt om depression och ångest, utan om att de ska få kunskap om hur sjukdomstillstånden påverkar arbetsförmågan hos en medarbetare.

– Lika naturligt som det är för en chef att prata med en medarbetare om att ändra arbetssätt för att undvika att slita för mycket på nacke, rygg och axlar borde det vara att prata om vad som går att göra för att underlätta arbetet om någon mår psykiskt dåligt.

I studien tittade de också på om det spelade roll för chefernas förmåga eller initiativ till förebyggande arbete om de hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Men återigen visade det sig att en chefsutbildning som inkluderade kunskaper om ångest och depression och en organisation med en öppenhet kring psykisk ohälsa spelade störst roll för det förebyggande arbetet.

– Sannolikheten för att en chef ska öppna upp samtal om psykisk ohälsa är 84 procent högre om chefen arbetar i en organisation som erbjuder insatser som föreläsningar om depression och ångest. Och 53 procent högre om företaget erbjuder stressrådgivning, säger Monica Bertilsson.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning