Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Chefens förutsättningar påverkar personalen

Mellanchefer i äldreomsorgen behöver backas upp med stöd och resurser, annars ökar risken för stress samtidigt som ledarskapet blir lidande. Men även om det finns brister i förutsättningarna upplever de flesta arbetet som en positiv utmaning, visar en avhandling.

Första linjens chefer i äldreomsorgen har ett svårt och komplicerat arbete där de kan ha uppemot 70–80 medarbetare utspridda på en rad olika arbetsställen, något som också Arbetsmiljöverket har kritiserat. En förutsättning för att de ska kunna bedriva ett bra ledarskap och stötta och hjälpa sina medarbetare är att de själva får stöd, visar en avhandling.

– Vi såg i en av studierna att om chefer har bättre förutsättningar med möjligheter, information, stöd och tillräckliga resurser då skattar de sina stressymptom lägre. De skattar även sin chef- och ledarskapsförmåga som högre, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle. Heidi Hagerman

Även medarbetarna upplevde att de fick bättre förutsättningar om chefen fick det och de ansåg också att chefens ledarskapsförmåga förbättrades.

– Får chefen bra förutsättningar då smittar det av sig neråt i organisationen. Det är inte så studerat tidigare.
Cheferna efterlyste mer aktivt stöd och hjälp från HR, ekonomi, IT och andra avdelningar. Mycket av deras tid gick åt till att sitta framför datorn och i möten.

För att kunna ägna mer tid åt att leda sin personal och det gemensamma arbetet i äldreomsorgen hade cheferna olika strategier. Det kunde vara att komma in tidigt på morgonen för att träffa morgonpersonalen innan de åkte ute på olika arbetsställen i hemtjänsten.

– En del hade alltid telefonen på, även på kvällar och helger, för att personalen skulle kunna ringa dem om det var någonting. Man kunde också ha dörren öppen på kontoret för att personalen skulle känna att de kunde komma in när de ville, säger Heidi Hagerman.

När de hade administrativa arbetsuppgifter som de behövde jobba ostört med kunde de göra dem hemma på kvällarna, bara för att kunna vara mer närvarande på jobbet.

– De poängterade att de är där för att jobba med personalen för att ge en god äldreomsorg och då är att vara närvarande en viktig del.

Cheferna fick också mycket information och hade olika mål att leva upp till som kom från politiska nämnder och andra håll i organisationen.

– De behöver få vara med i processen när det beslutas om mål. Det gäller också att mycket av målen är förankrade i verksamheten. Det var inte alltid så. Ibland kunde det komma motstridiga förhållningssätt som cheferna skulle arbeta efter, säger Heidi Hagerman.

Men trots att många chefer saknade tillräckligt med stöd och resurser och andra strukturella förutsättningar var nästan alla positiva till sitt arbete och tyckte det var meningsfullt.

– Även om det finns brister i förutsättningarna så upplever de ändå arbetet som en positiv utmaning. Den bilden kommer inte alltid fram i media.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Chef

Senaste om Forskning