Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Forskare varnar för risker med kvartsdamm

I år inspekterar Arbetsmiljöverket närmare 2 000 byggarbetsplatser, med sikte på bland annat kvartsdamm, som kan ge allvarliga lungsjukdomar. Men forskare anser att gränsvärdet borde ha sänkts. Det är orimligt att arbetsgivarna själva ska behöva bedöma vad som är en acceptabel risk, säger professor Maria Albin.

De små partiklarna i kvartsdamm kan ge allvarliga skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol).

Tidigare i år beslöt Arbetsmiljöverket att inte sänka gränsvärdet för kvartsdamm, från nuvarande 0,1 milligram per kubikmeter luft. En halvering hade varit aviserad. Förklaringen var att ett sänkt gränsvärde skulle bli för dyrt för företagen – i förhållande till hälsovinsterna.

Detta fick experter och forskare inom yrkes- och miljömedicin att utrycka sin oro i ett brev till Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Med en halvering av gränsvärdet skulle 16–30 dödsfall per år kunna undvikas, och 22–40 insjuknanden i silikos förebyggas, enligt brevet från Svensk Yrkes- och miljöhygienisk förening.

Kvarts är ett allvarligt problem, konstaterar Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket, men just i det här läget var det bättre att satsa på andra insatser för att ändra beteenden ute på arbetsplatserna, säger han.

– Det finns många sätt att angripa problemet med kvartsexponering. Vi valde att fokusera på inspektion och information, för att se till att samtliga arbetsgivare faktiskt vidtar åtgärder, så att de ligger under det gränsvärde vi har idag.

Antalet sjukfall i silikos, som är den första sjukdom som exponering för kvartsdamm orsakar, har enligt Arbetsmiljöverket minskat kraftigt det senaste decenniet. Verket bedömer det som att de sjukdomsfall man ser i dag sannolikt är effekt av en historisk exponering, uppger Jens Åhman.

För att minska risken för dem som jobbar kan kvartsdamm antingen tas bort med ett utsug eller begjutas med vatten, så att det blir kvar på marken. Ett tredje alternativ är personlig skyddsutrustning.

– Det absolut viktigaste är att inte bearbeta kvartshaltigt material utan att vidta några skyddsåtgärder alls, säger Jens Åhman.

Inspektionskampanjen, som drog igång i mars, riktar sig mot bygg- och anläggningsbranschen. 1 850 arbetsplatser med mellan sex och femtio anställda ska inspekteras i år. Arbetsmiljöverket ska lyfta riskerna med både kvarts- och asbestdamm.

De högsta halterna av kvartsdamm finns på arbetsplatser inom exempelvis gruvnäringen och stenindustrin. Men kvartsdamm på byggen är ett särskilt problem, enligt Jens Åhman. Många anställda berörs, arbetsställena är rörliga och processerna snabba.

– Där fungerar inte det traditionella sättet att mäta exponering och åtgärda, eftersom det tar länge tid att genomföra mätningen än vad själv byggarbetet tar, säger han.

Forskarna och experterna fick inget svar på sin skrivelse till Arbetsmiljöverket, uppger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.

– Med tanke på tyngden i den oro och kritik som framfördes, så är det förvånande, säger Maria Albin.
Hon poängterar att alla nationella organisationer som företräder den vetenskapliga och praktiska expertisen på området stod bakom brevet, liksom de arbets- och miljömedicinska enheterna och ledande experter på tekniskt arbetarskydd.

Maria Albin anser att dagens gränsvärde för kvarts innebär en oacceptabelt hög risk.

– Av dem som arbetar ett helt arbetsliv vid den här nivån beräknas 150 personer av 1000 – alltså 15 procent – dö av en sjukdom som orsakas av exponeringen. Den bedömningen av sjukdomsbördan är vedertagen bland forskare och experter på området, säger hon.

Att byggarbetsplatser kan behöva särskilda inspektioner är inte något argument mot ett sänkt gränsvärde, anser hon. En del byggen är storskaliga och pågår länge. Dessutom har tidigare inspektioner visat på höga halter av kvarts vid vissa ombyggnadsarbeten.

– Om man inte sänker gränsvärdet, så blir det arbetsmarknadens parter själva som får stå med ett ansvar för att bedöma vad som är en acceptabel risk. Det är ett orimligt krav att de ska kunna bedöma det, säger hon.

Enligt Jens Åhman är fullt möjligt att gränsvärdet för kvarts ändå kan komma att sänkas framöver.

– Det handlar om vad som fungerar, och vad som inte fungerar, säger han. Vi sänkte inte nu, men om något år kan det mycket väl vara sänkning som är den mest effektiva metoden, och då gör vi det. Stora grupper exponeras, och vårt fokus är att få ner exponeringen, säger han.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Forskning