Hoppa till huvudinnehållet

Webbinarium: Fem år efter #metoo

Se det inspelade webbinariet där inbjudna gäster diskuterar arbetsmiljön efter metoo. Samtalet leds av juristen och jämlikhetsutvecklaren Paula Lejonkula. Övriga deltagare är Linn Svansbo, organisationsutvecklare på Byggnads, Maria Morberg, arbetsmiljörådgivare på Almega och Simon Norrthon, ordförande i fackförbundet Scen och film.

Sammanfattning av webbinariet

Hösten 2017 startade uppropet metoo där kvinnor över hela världen berättade om sexuella trakasserier och diskriminering. I Sverige hade vi flera branschupprop som #tystnadtagning, #sistaspikenikistan och #teknisktfel. Vad ledde uppropet till på svenska arbetsplatser? Hur har arbetsgivare och fackförbund arbetat med frågan sedan uppropet startade? Och vad finns kvar att göra?

Metoo gav ökad medvetenhet om sexuella trakasserier

Metoo-uppropet skapade mycket aktivitet när det startade. Det stora antalet vittnesmål ledde till att många arbetsgivare och fackförbund snabbt fick ta fram riktlinjer och rutiner för att hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Uppropet öppnande för nya samtal och har bidragit till att öka många människors medvetenhet om vad sexuella trakasserier är och att det är ett omfattande problem även i arbetslivet. Fem år senare arbetar både Byggnads och Scen och film brett med ämnet på flera nivåer. Arbetet har under åren utvecklats till att också omfatta fler diskrimineringsgrunder.

Företagen behöver kunskap och verktyg

Webbinariets deltagare är överens om att det fortfarande saknas kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet. Många arbetsplatser har en policy mot sexuella trakasserier på plats nu, men saknar verktyg för hur de ska arbeta med de här frågorna utan att det blir känsligt och personligt.

Ett bra sätt att arbeta med frågorna är att väva in dem i det systematiska arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. Hantera sexuella trakasserier enligt samma principer som andra arbetsmiljörisker: riskbedöm, åtgärda och följ upp. Det är en metod som gör arbetet mer konkret och lättare för alla att förstå, enligt webbinariets deltagare. De tipsar också om att det finns många bra utbildningar med konkreta redskap för att arbeta mot sexuella trakasserier.

Det förebyggande arbetet

För att det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska bli framgångsrikt behöver arbetsmarkandens parter arbeta tillsammans, tror webbinariets deltagare. Det behövs ett aktivt ledarskap och ett arbetsmiljöarbete som inkluderar alla på arbetsplatsen, även praktikanter, visstidsanställda och frilansare. Arbetsgivaren ska ta fram tydliga riktlinjer och rutiner så att alla vet alla vad de ska göra, och det är viktigt att hålla frågan vid liv.

På många arbetsplatser handlar det inte bara om att förändra strukturer som möjliggör sexuella trakasserier utan också arbetsplatsens kultur. Både chefer och skyddsombud behöver jobba med frågorna. Det bidrar till att skapa tillit och trygghet i organisationen.

Tips på mer information

Sexuella trakasserier – checklista och enkät

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.