Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns text och bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Checklista för hunddagis och katthem

Det har länge saknats en checklista för arbetsmiljön i sällskapsdjursverksamhet. Nu har arbetsgivare och fackförbund tillsammans med Prevent tagit fram en sådan, lämplig för att se över säkerhet och trivsel vid skyddsrond. Prevents checklistor finns för många branscher och områden och är kostnadsfria.

Till pressmeddelandet med bild att använda

Minska smittrisken på jobbet

Att minska smittrisken på jobbet är en utmaning just nu. Många tar Prevents checklista Corona och covid-19 till hjälp för att ringa in vilka områden man behöver se över. Den kan användas på mobil och surfplatta, vilket gör det enkelt att ta med den i lokalerna både när man undersöker arbetsmiljön och när man ska se efter om riskerna blivit åtgärdade.

Till checklistan Corona och covid-19

Bild att använda

Läs tidningen Arbetsliv

För den som vill ha tips och råd i sitt arbetsmiljöarbete och läsa hur andra gjort ger artiklarna i Arbetsliv bra inspiration. Varje vardag finns nya artiklar ute på webben, och fyra gånger om året kommer papperstidningen. Bläddra i senaste numret här! Eller prenumerera på nyhetsbrevet med de senaste artiklarna.

Bläddra i papperstidningen

Prenumerera på nyhetsbrevet en gång i veckan

Bild att använda