Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns text och bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Arbetsmiljö för chefer som webbutbildning

Nu finns en webbversion av utbildningen Arbetsmiljö för chefer, som du går igenom i den takt det passar dig. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. Arbetsmiljön är ett viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat, och som chef behöver du kunna tillämpa lagar och regler för att skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. Finns även på engelska samt som lärarledd distansutbildning.

Länk till utbildningen

Bild 1 att använda i kommunikationen

Bild 2 att använda i kommunikationen

Ekonomiskt stöd för utbildning i arbetsmiljö

Under tre år framåt får du som chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud möjlighet till ekonomiskt stöd när du bokar en arbetsmiljöutbildning. Både lärarledda distansutbildningar, onlineutbildningar och klassrumsutbildningar omfattas. Det är också möjligt att få ersättning för företagsanpassade utbildningar som skräddarsys för att passa ditt företag.

Läs mer om vad som gäller

Vägledning för tvätteri

Att jobba på tvätteri kan leda till belastningsskador. Arbetet innebär ofta tunga lyft och enformiga arbetsuppgifter. Men det går att göra något åt riskerna. Prevent har tillsammans med IF Metall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och RISE tagit fram vägledningen Tvätteriets ergonomi som guidar till bra arbetsmiljö.

Till pressmeddelande med bilder att använda

Checklista för trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö

Nu finns en checklista för trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö, till exempel parker. Sedan tidigare finns också en bilderbok som visar rätt och fel för att undvika risker.

Till sidan om trädgård

Bild att använda i kommunikationen

Vaccination på arbetsplatsen

Arbetsmarknadens parter vill att vaccinering under fas 4 ska kunna erbjudas på eller i nära anslutning till arbetsplatserna. Nu finns en vägledning för hur det kan göras på ett säkert sätt. ”Vaccination på arbetsplatser” har tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges Företagshälsor och Prevent.

Till pressmeddelande med bilder

Nominera till Arbetsmiljöstipendiet

Nu är det dags att nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2021. Kanske har du ett skyddsombud som inspirerat till bättre arbetsmiljö eller en chef som gjort extra bra insatser under ett år då pandemin förändrat arbetsmiljön? Nominera senast 31 maj.

Till pressmeddelande med bilder