Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Vad får man säga och göra på jobbet?

Första steget för att undvika kränkningar på jobbet är att prata om det. Tipsa dina medlemmar om nya spelet Inkludo som handlar om värderingar och hur man vill ha det på jobbet. Var och en använder sin mobil, och så spelar man tillsammans. Genom spelet får man igång ett bra samtal, lär sig mer om sig själv och varandra – och blir bättre på att inkludera.

Till pressmeddelande med bilder

Om mobbade chefer

Att chefer ska tåla tuffare tag för att det ingår i rollen är en vanlig uppfattning. Men ska det verkligen vara så? I senaste avsnittet av podden Jobbfika handlar det om mobbade chefer − ett fenomen som är vanligare än du kanske tror. Hör Christina Björklund, forskare på Karolinska Institutet och Lotta Almgren, chefsrådgivare på Ledarna.

Lyssna på poddden
Bild att använda

Verktyg för journalister

Det blir allt vanligare att journalister utsätts för hat och hot. För att rusta organisation och medarbetare finns nu ett verktyg med filmer, fakta och övningar som redaktionen kan använda sig av för att förebygga och hantera hat och hot.

Till pressmeddelandet