Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns text och bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Ergonomihjälpen

Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige och beror ofta på tunga, felaktiga lyft eller ensidigt och repetitivt arbete. Men det finns mycket att göra för att förebygga besvären. Nu finns Ergonomihjälpen, en webbplats som ger kunskap om muskel- och ledbesvär och praktiskt stöd i form av filmer och checklistor.
Bild att använda
Till pressmeddelandet

Checklista för distansarbete

Hur undersöker man de anställdas arbetsmiljö när de sitter hemma och jobbar? Nu finns en checklista där arbetsgivaren kan kolla av viktiga punkter. Det finns också en pdf där de anställda själva kan checka av arbetsmiljön inför ett samtal med sin närmaste chef.
Till checklista för distansarbete
Bild att använda

Frisörens arbetsmiljöguide

Kemikalier och obekväma arbetsställningar är utmaningar i frisörens vardag. Den nya guiden för frisörer innehåller tips och råd som ska göra arbtsmiljön säkrare. Det handlar om områden som salongens utformning, ventilation, arbetsteknik och kemiska hälsorisker. Bland annat finns filmer som visar hur frisörer kan jobba på ett skonsamt sätt.

Till Frisörens arbetsmiljöguide