Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Förebygg sexuella trakasserier

Nu finns en checklista och enkät för alla som vill jobba med frågan om sexuella trakasserier men är osäkra på hur. Med hjälp av checklistan ser ni efter så att ni har alla dokument rutiner som krävs på plats. Med hjälp av enkäten kan ni undersöka läget på företaget. Dessutom finns exempel på policy och hjälp att göra en handlingsplan.

Till Förebygg sexuella trakasserier

Till pressmeddelandet

Bild att använda

 

 

 


Kemihjälpen och Good Practice Awards

Jobbar ditt företag på ett bra sätt med kemiska ämnen? Då kan ni vara med och tävla i Good Practice Awards! Tävlingen lyfter fram goda exempel på framgångsrikt och nyskapande sätt att förebygga risker med kemikalier i det dagliga arbetet. Sista dag att skicka in sitt bidrag är den 16 december. 

Mer information om tävlingen

Till webbsidan Kemihjälpen

Bild att använda

 

 


Webbutbildning om arbetsmiljö för vården

En ny webbaserad utbildning om arbetsmiljö har tagits fram för dem som arbetar inom den privata vården. Den är uppdelad på tio lektioner och är tänkt att kunna användas på arbetsplatsträffar. Med hjälp av ökade kunskaper ska arbetsmiljön bli mer trivsam, säker och utvecklande.

Till pressmeddelandet

Till utbildningen

Bild att använda