Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Tipsa om Rehabverktyget

Med Rehabverktyget får du veta vad chefen, den anställde och Försäkringskassan ansvarar för vid en sjukskrivning. Där finns information om regler, ansvar och roller. Det finns också fakta om vanliga ersättningar och stöd. Bra för den som behöver veta mer om vad som gäller!

Bild att använda
Till verktyget

Mejlskola om arbetsmiljö för HR

Nu finns en särskild mejlskola för alla som jobbar inom HR. Den var i några korta mejl upp sådant som stress, inkludering, kriser, och balans mellan jobba och fritid. Mejlskolan är kostnadsfrii.

Bild att använda
Till mejlskolan

Maskinkörkortet

En ny version av den populära webbutbildningen Maskinkörkortet har just lanserats. Med hjälp av filmer och animationer får man lära sig hur man kan jobba säkrare med maskiner inom trä- och möbelindustrin. Målgruppen är elever vid yrkesutbildningar.

Bild att använda
Mer om Maskinkörkortet

Nya checklistor om medicinska kontroller

Två efterfrågade checklistor har nu uppdaterats: Hälsoundersökningar och Medicinska kontroller. Arbetsmiljöverkets föreskrifter på området gjordes om den 1 november 2019, och reglerna är komplicerade och svåra att förstå.

Till checklistorna och mer information