Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns text och bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Säkrare sågverk

Sågverksindustrin är en de mest skadedrabbade branscherna i Sverige. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor på sågverken har Prevent tagit fram en ny webbutbildning. Den ska ge grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och öka fokuset på arbetsmiljö och säkerhet. Den innehåller filmer och exempel från verkligheten, avstämningsfrågor och digitala checklistor. 
Till pressmeddelandet med bild att använda
Till utbildningen

Trygg buss

Bussförare är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Det vill både bussförarna och deras arbetsgivare få stopp på. Nu lanserar Prevent Trygg buss, en kostnadsfri webbutbildning i konflikthantering för bussförare.
Marknadsföringsmaterial för sociala medier
Till pressmeddelandet
Till utbildningen

Poddavsnitt om kommunikation på jobbet

I senaste avsnittet av podden Jobbfika handlar det om hur vi pratar, mejlar, möts, fikar och skämtar på jobbet. Ami Hemviken, beteendevetare och författare som skrivit en bok om kommunikation på jobbet, ger sina bästa tips. Hon delar med sig av hur vi ska kommunicera för att få en roligare, snällare och mer produktiv arbetsvardag. Jobbfika finns där poddar finns.
Bild på Ami Hemviken att använda
Omslagsbild att använda
Hör avsnittet

Checklista för distansarbete

Hur undersöker man de anställdas arbetsmiljö när de sitter hemma och jobbar? Nu finns en checklista där arbetsgivaren kan kolla av viktiga punkter. Det finns också en pdf där de anställda själva kan checka av arbetsmiljön inför ett samtal med sin närmaste chef.
Till checklista för distansarbete
Bild att använda