Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

En snackis till kaffet

Stressmuskel, finns det verkligen en sådan? Och hur tränar man i så fall upp den? Se den animerade jobbsnackisen (jo, du hinner − 30 sekunder!) och prata om den till kaffet. Och kolla sedan Dan förklarar, klippet med forskaren Dan Hassons pedagogiska förklaring!

Bild att använda
Till filmerna

Hälsofrämjande ledarskap − nytt verktyg

Genom att lyfta det som är bra och fungerar får du en friskare och effektivare arbetsplats.

Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef jobbar med de förutsättningar du har, individuella och organisatoriska. Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, arbetar med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra. Men det handlar också om balans och hälsa. Även din egen.

Därför finns nu ett webbverktyg som du kan använda i den takt som passar dig. Det är inte en kurs du läser från a till ö utan du väljer det du behöver för tillfället och fyller på succesivt när behovet kommer upp. Läs mer och kom igång på prevent.se

Till pressmeddelandet
Bild1 att använda
Bild 2 att använda
Till verktyget

Ny i industrin − introduktionsutbildning på webben

Som nyanställd eller sommarjobbare i industrin är det mycket nytt att hålla koll på, inte minst när det gäller säkerheten. Nu finns en kostnadsfri webbutbildning som på ett lättsamt och roligt sätt ökar medvetenheten om hur man kan jobba på ett säkert sätt. Webbutbildningen Ny i industrin är tänkt att ingå i industriföretagens introduktionsprogram för nyanställda och på så sätt bidra till ökad säkerhet och tivsel.

Till pressmedelande med bilder att använda
Till webbutbildningen

Prevents utbud på engelska

Har du kollegor som behöver lära sig mer om arbetsmiljö och som vill ha informationen på engelska? Här ser du vilka böcker, utbildningar och verktyg vi erbjuder!

Se Prevents engelska utbud