Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kommunikation om arbetsmiljö

Här finns bilder som kan användas fritt vid kommunikationsinsatser om arbetsmiljö och Prevents utbud.

Introduktionsguiden i ny version

Ta hjälp av Introduktionsguiden så att du inte missar något viktigt vid introduktionen av ny personal! Guiden innehåller förslag på aktiviteter och viktig information, som kan bockas av allteftersom det blivit avklarat. Introduktionsguiden har just gjorts om och blivit ännu bättre än tidigare.

Till Introduktionsguiden
Högupplöst bild 1 att använda (foto Ludde Lorentz)
Högupplöst bild 2 att använda (Foto Linda Eriksson, Prevent)
Högupplöst bild 3 att använda (Foto Linda Eriksson, Prevent)

 

 

 

 

 

Ansvar för in- och uthyrd personal

Vem har ansvaret för en trygg och säker arbetsmiljö för en person som hyrs in? Ansvaret ligger både på bemanningsföretaget och det företag som hyr in. Hos Prevent finns checklistor som är till hjälp för att kolla upp att arbetsmiljön är bra.
Till checklistorna
Bild till webben att använda (Bild Houdini)

 

 

 

 

Ett första steg mot en trivsam arbetsmiljö

Nu finns en ny enkät, Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, för alla arbetsplatser som ska undersöka hur de anställda trivs och mår på jobbet. Enkäten är digital och efteråt får man en automatisk sammanställning av resultatet. Ett smidigt första steg mot en bättre arbetsmiljö! Enkäten är kostnadsfri. Tipsa dina medlemmar!
Till enkäten
Högupplöst bild att använda