Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nedlagda webbutbildningar

Utbildningarna Säker vardag och Bättre vardag är nedlagda. De behöver uppdateras både tekniskt och innehållsmässigt. Nytt och användbart material för branschen inom arbetsmiljöområdet kommer att tas fram så småningom.

Webbutbildningen Schyst vardag, som är nyare, är fortfarande tillgänglig här.

Har du frågor om nedläggningen går det bra att kontakta Prevents kundservice.