Hoppa till huvudinnehållet

Webbinarium: unga chefers arbetsmiljö

Unga chefer står ofta inför andra utmaningar än äldre chefer. Under det här webbinariet samtalar forskare och chefer om hur unga chefer upplever sin arbetsmiljö och hälsa, vad som får dem att trivas och vilja stanna kvar i chefsrollen och om det finns några skillnader mellan hur kvinnor och män upplever sin situation.

Varannan ung person är intresserad av att bli chef. Ändå är det ont om unga chefer i Sverige, och hälften överväger att sluta på grund av bristande arbetsmiljö.

Forskarna Hanna Irehill, doktorand vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet och Christina Björklund, docent och forskare vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet, har genomfört två forskningsstudier om unga chefer, finansierade av Afa Försäkring. De beskriver hur de unga chefer som ingått i studierna upplever sin arbetssituation och vad företagen kan göra för att stötta dem. Det handlar om sådant som mentorskap, stöd i personalfrågor, balans mellan jobb och fritid, utökade introduktionsprogram och hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna.

Under webbinariet intervjuas också två chefer, Emma Ögren Johansson på Mio, som varit chef ett par år, och Jesper Wilhelmsson på Norrenergi, som har lång chefserfarenhet. De delar med sig av sina drivkrafter och utmaningar, om vikten av stöd när man är ny som chef, hur värdefullt det är med ett öppet klimat, att våga ha kul på jobbet och om den kombination av stolthet och nervositet man kan känna som ung, nybliven chef.

Webbinariet sändes den 14 mars 2024.

Se fler inspelade webbinarier om arbetsmiljö

Unga chefer - webbsida hos Prevent 

Ung och chef - broschyr från Umeå universitet och Karolinska Institutet

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer

Utbildningen ger dig som chef de kunskaper som du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön och leva upp till ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet. Finns också som webbutbildning.

Visa utbildning

7.700 kr exkl. moms