Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Artificiell optisk strålning

  Checklistan innehåller frågor om artificiell optisk strålning från till exempel smält metall eller svetsutrustning.

 2. Bilkörning

  Checklistan innehåller frågor om bilkörning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning.

 3. Bilkörning - Utrustning

  Checklistan innehåller frågor om bilens utrustning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning.

 4. Buller och vibrationer

  Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras.

 5. Byggnadsställningar

  Checklistan innehåller frågor om arbete på ställning för att minska fallriskerna.

 6. Fräsmaskin

  Checklistan innehåller frågor om arbete vid fräsmaskin.

 7. Handmaskin

  Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin.

 8. Hårdlödning

  Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod och skyddsutrustning vid hårdlödning.

 9. Högtrycksspolning

  Checklistan innehåller frågor om utbildning och skyddsutrustning m.m. vid högtrycksspolning.

 10. Kylinstallationsarbeten - Del 1. Nyinstallation

  Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 11. Kylinstallationsarbeten - Del 2. Servicearbeten

  Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 12. Kylinstallationsarbeten - Del 3. Servicebil

  Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 13. Kött, chark och delikatess

  Checklistan är lämplig att använda för att undersöka och minska riskerna vid kött-, chark- och delikatessavdelningen.

 14. Lackering

  Checklistan tar upp frågor om hur till exempel lokaler och utrustning är utformade i lackeringsverkstaden. Den börjar med några allmänna ämnesområden och övergår sedan till risker som kan finnas på

 15. Laser

  Checklistan tar upp frågor vid arbete med laser.

 16. Lyftanordningar

  Checklistan tar upp frågor om arbete med lyftanordningar som t.ex. besiktning och riskbedömning innan användning.

 17. Maskiner - Användning

  Checklistan tar upp frågor för att minska riskerna vid arbete med maskiner i allmänhet.

 18. Maskiner - Inköp

  Checklistan tar upp frågor om vad som är bra att tänka på redan innan inköpet av maskinen för en så riskfri användning som möjligt. Den kan även användas av ansvarig chef och skyddsombud vid

 19. Maskiner - Underhåll

  Checklistan innehåller frågor om underhållet av maskiner. Syftet är att arbeta med förebyggande underhåll för att undvika oplanerade driftstopp med ökad risk för olyckor.

 20. Mobila arbetsmaskiner

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet planeras och genomförs.

 21. Mobila arbetsplattformar

  Med mobila arbetsplattformar avses maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare, som t.ex. skylift. Den här checklistan är lämplig att använda i syfte att minska riskerna vid arbete

 22. Motorsåg och röjsåg

  Checklistan innehåller frågor om användaren har utbildning, om utrustningens skydd och om personlig skyddsutrustning med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid

 23. Pelarborrmaskin

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 24. Personlig skyddsutrustning

  Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används.

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till enkäten

Kostnadsfritt