Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Pressar och gradsaxar

  Checklistan är framtagen för att uppmärksamma de vanligaste olycksriskerna vid denna typ av arbete. Den ska användas för att bedöma riskerna i det dagliga arbetet, med produktion, verktygsbyten och

 2. Slipmaskiner

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 3. Sprutlackering

  Checklistan tar upp frågor om hur arbetet organiseras och genomförs med tanke på kemiska hälsorisker med mera.

 4. Stegar och arbetsbockar

  Checklistan innehåller frågor om arbete på stege och arbetsbockar för att minska fallriskerna.

 5. Svarv

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 6. Svets tillfälliga arbetsplatser - Del 1 till 7

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 7. Svets tillfälliga arbetsplatser - 1. Arbetsledningen

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 8. Svets tillfälliga arbetsplatser - 2. För svetsaren

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 9. Svets tillfälliga arbetsplatser - 3. Arbetsplatsen

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 10. Svets tillfälliga arbetsplatser - 4. Fungerande rutiner

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 11. Svets tillfälliga arbetsplatser - 5. Svetsarnas kunskap om arbetsmiljö

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 12. Svets tillfälliga arbetsplatser - 6. Utrustning och skyddsutrustning

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 13. Svets tillfälliga arbetsplatser - 7. Kemiska produkter och transporter

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 14. Svetsning - Allmänt

  Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning med mera vid svetsning.

 15. Svetsning med gas

  Checklistan tar upp frågor om utrustning och ventilation med mera vid gassvetsning.

 16. Svetsning tillfällig arbetsplats

  Checklistan tar upp frågor om rutiner och instruktioner med mera vid svetsning på en tillfällig arbetsplats.

 17. Takarbete

  Checklistan innehåller frågor om arbete på tak för att minska fallriskerna.

 18. Truckar

  Checklistan tar upp frågor om utbildning, tillstånd och utformningen av transportvägar och trucken med mera.

 19. Trycksatta anordningar

  Checklistan innehåller frågor om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden eller inför införande av ny utrustning eller förändringar i verksamheten

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till enkäten

Kostnadsfritt