Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Gjuteri Allmän del
 2. Gjuteri - Produktionsprocessen
 3. Första hjälpen

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras och om kunskaperna avseende första hjälpen vid krissituationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig

 4. Förskolans ljudmiljö

  I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd. Det är känt att störande ljud påverkar oss på flera olika

 5. Förskolan

  Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola.

 6. Företagshälsovården - Tjänster

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med företagshälsovård eller likvärdig kompetens är organiserat och hur det fungerar respektive företagshälsans kompetens.

 7. Företagshälsovården

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 8. Fräsmaskin

  Checklistan innehåller frågor om arbete vid fräsmaskin.

 9. Frysrum

  Checklistan innehåller frågor om hur frysrummet är utformat. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbete i kyla.

 10. Fransstylister - Arbete med cyanoakrylatlim

 11. Fackhandel

  Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna är utformade inom fackhandeln. Den inleds med några allmänna ämnesområden för att sedan följa varans väg och några vanligt förekommande

 12. Ensamarbete

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras avseende särskilda risker vid ensamarbete. Den är lämplig att använda av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av

 13. Djursjukvården

  Checklistan är indelad i två delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan del 2 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis 1-2 gånger

 14. Distansarbete

  Checklistan innehåller frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete. Frågorna fokuserar på kontorsarbete som inte utförs i arbetsgivarens egna lokaler. Checklistan

 15. Digitala system - övergripande

  Checklistan kan användas för att säkerställa att de digitala systemen är utformade så att de stöder användarna i deras arbete och möter kraven från verksamheten. Listan tar också upp frågor kring support,

 16. Digitala system - enskilda

  Checklistan kan användas för att säkerställa att ett enskilt system är utformat med god användbarhet, så att det stöder användarna i deras arbete och möter kraven från verksamheten.

 17. Dentallaboratorier

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd.

 18. Dagligvaruhandel

  Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna är utformade inom dagligvaruhandeln. Den inleds med några allmänna ämnesområden för att sedan följa varans väg och några vanligt förekommande

 19. Byggnadsställningar

  Checklistan innehåller frågor om arbete på ställning för att minska fallriskerna.

 20. Byggnadsplåtslageri
 21. Byggnadsplåtslageri

 22. Butikssäkerhet

  Checklistan innehåller frågor om hur skyddet mot rån har utformats i verksamheter med kontanthantering, som till exempel butiker.

 23. Buller och vibrationer

  Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras.

 24. Buller

  Checklistan innehåller frågor om bullerexponering och åtgärder för att minska riskerna med buller.

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt