Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisingar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format.

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Visar 14 st checklistor

Sortera efter

A-Ö Ö-A
 • Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras. Checklistan är lämplig att användas av

 • Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden.

 • Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras. Checklistan är lämplig att användas av

 • En kemisk riskkälla är ett eller flera kemiska ämnen som tillsammans kan medföra ohälsa eller olycksfall. Den här checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden av chef och skyddsombud

 • Lim

  Checklistan innehåller frågor om hur riskerna vid arbete med lim undersöks och om arbetstagarna har kunskaper om hur arbetet med lim kan ske på ett riskfritt sätt. Checklistan är lämplig att användas

 • Checklistan innehåller frågor om användaren har utbildning, om utrustningens skydd och om personlig skyddsutrustning med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid

 • Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den

 • Nedanstående frågor är utvecklade som ett stöd för att minska risken för hud- och luftvägsbesvär vid arbete med skärvätskor. Läs broschyren Arbeta med skärvätska, där finns förklaringar till frågorna

 • Checklistan innehåller frågor om vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en

 • Checklistan tar upp frågor om hur arbetet organiseras och genomförs med tanke på kemiska hälsorisker med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden