Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Undersök arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder. Ämneschecklistorna kan fyllas i på datorn, paddan eller telefonen så snart du lämnat din e-postadress. Checklistorna för olika branscher kan även vara i pdf-format.