Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisingar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format.

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Prevents enkäter

Visar 26 st checklistor

Sortera efter

A-Ö Ö-A
 • Den här checklistan riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet man har. Checklistan fylls i som ett första steg av tre. Checklistor för steg två och

 • Den här checklistan tillsammans med listan Bevakning: Steg 1 All bevakningsverksamhet riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet som de ägnar sig åt.

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Stationärbevakning, Receptionstjänst, Säkerhetskontroll, Hamn- och sjöfartsskydd, Publik bevakning, Värdedepå och uppräkning (CMS). Checklistor

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ronderande tillsyn, Områdes- och distriktsbevakning, Larm och åtgärd, Störningsjour, Parkeringsövervakning, Biljettkontroll eller Värdetransport (

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Butikskontroll på köpcentrum eller alternerande mellan olika butiker utspridda i ett större geografiskt område. Checklistan fylls i som ett sista

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ordningshållning på sjukhus, resecentrum, köpcentrum, kollektivtrafik, säkerhetskontroll eller på uppdrag av kommuner eller andra uppgifter enligt

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver fast eller rörlig bevakning i s.k. Utsatta områden. Checklistan fylls i som ett sista steg av tre. Checklistor för steg ett och två samt närmare

 • Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmiljöundersökning / skyddsrond.

 • I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd. Det är känt att störande ljud påverkar oss på flera

 • När ni hyr in personal har ni och det uthyrande företaget ett gemensamt ansvar för konsultens arbetsmiljö. Ni och det uthyrande företaget måste komma överens om vem som ansvarar för vad. Använd

 • När ni hyr ut personal har ni och det inhyrande företaget ett gemensamt ansvar för konsultens arbetsmiljö. Ni och det inhyrande företaget måste komma överens om vem som ansvarar för vad. Använd

 • When you hire temporary staff, you and the staffing agency have a joint responsibility for the consultant's work environment. You and the staffing agency must reach an agreement about who is