Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Undersök arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp dessa. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress och en länk till checklistan skickas till dig via e-post. Dela länken med övriga medarbetare som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för olika branscher kan vara i pdf-format. 

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

I checklistorna finns hänvinsingar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från och med 2021 gäller nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Fram till årsskiftet hänvisar både till den gamla och nya AFS:en.