Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Undersök arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder. Ämneschecklistorna kan fyllas i på datorn, surffplattan eller telefonen så snart du lämnat din e-postadress. Checklistorna för olika branscher kan även vara i pdf-format. 

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

I checklistorna finns hänvinsingar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från och med 2021 gäller nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning.