Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Judoträning kan minska fallolyckor enligt ny studie

Ett träningsprogram inspirerat av kampsporten judo kan effektivt minska risken för fallskador i arbetslivet. Det konstaterar forskare i en ny studie.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen på svenska arbetsplatser och drabbar omkring 11 000 personer varje år, enligt statistik från AFA Försäkring. Skadorna kan resultera i stort lidande för individen och stora kostnader för både arbetsgivare och samhälle. Att identifiera och åtgärda risker i den fysiska arbetsmiljön är viktigt, men att helt bygga bort risken att falla är svårt. Nu har forskare vid Högskolan Dalarna kommit fram till att träning kan vara ett bra komplement för att minska fallskador i arbetslivet.

– Det går inte att ta bort alla risker för fall i den fysiska arbetsmiljön, vi kan inte ta bort alla sladdar eller helt undvika att blöta golven, men vi kan lära människorna att hantera de här riskerna, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi på Högskolan Dalarna. Foto: privat

Michail Tonkonogi och hans kollegor har undersökt ett träningsprogram som tagits fram av Svenska Judoförbundet i samarbete med AFA Försäkring, som också finansierat studien. Under tio tillfällen fick deltagarna träna styrka, balans och fallteknik. Att god fallteknik kan minska risken för fallskador är känt sedan tidigare – men hur mycket träning behövs för att det ska få effekt när olyckan väl är framme?

– När du väl faller reagerar du instinktivt, då måste kunskapen sitta i ryggraden. Men för att denna åtgärd ska vara realistisk att införa på en arbetsplats måste insatsen vara både tids- och kostnadseffektiv. Vår frågeställning handlade därför om ifall det går att på relativt kort tid lära folk att falla på rätt sätt, förklarar Michail Tonkonogi.

Resultatet visade att deltagarna blev betydligt bättre på fallteknik redan efter tio tillfällen. Ett överraskande positivt resultat, enligt Michail Tonkonogi, men hur länge kunskapen sitter i kvarstår att undersöka.

– Motoriska färdigheter har olika lång färskhetstid. Om du en gång i livet har lärt dig att cykla kan du sätta dig på en cykel 30 år senare och färdigheten sitter i, medan om du är sängliggande på grund av sjukdom under ett par månader kan du behöva träna upp din förmåga att gå igen, förklarar han.

Att hitta nya sätt att förebygga fallskador i arbetslivet kan bli än mer relevant i framtiden.

– Vi får allt fler som jobbar längre och vi vet att hög ålder innebär en ökad risk för fallskador, så allt tyder på att det här är en risk som kommer att öka, säger Michail Tonkonogi.

 

FAKTA:

Om studien

Träningsprogrammet Judo4Balance är framtaget av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet, som en del av samverkansprojektet "Fallkompetens i arbetslivet" som drivs tillsammans med AFA Försäkring. Målet är att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. I studien deltog medarbetare från sju arbetsplatser inom flera olika branscher. Deltagarna delades upp i två grupper, en interventionsgrupp som fick genomföra träningsprogrammet och en kontrollgrupp. Totalt slutförde 68 personer i interventionsgruppen studien och 45 stycken från kontrollgruppen. Studien finansierades av AFA Försäkring.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Forskning