Hoppa till huvudinnehållet

De flesta elektriker har varit med om åtminstone en olycka under sin karriär.

Bild: Istockphoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Vanligt med elolyckor – men få söker vård

Elektriker löper stor risk att drabbas av olyckor i arbetet men få söker vård. Vanliga symptom efter elolyckor är smärta, nedsatt känsel samt muskelsvaghet. Det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Cirka 300 elolyckor anmäls varje år till Elsäkerhetsverket. 200 av dem är arbetsrelaterade. Men mörkertalet är stort. En studie bland 523 elektriker som gjorts vid Arbets- och miljömedicin i Örebro visar att alla upplevt minst en olycka under sin yrkeskarriär. 65 procent hade upplevt två allvarliga olyckor. Endast 25 procent hade sökt vård efter olyckan.

– Det är ett stort intresse från om de här frågorna. Och patienterna vi träffat är glada och tacksamma, de har ofta upplevt att de inte har blivit betrodda inom vården tidigare, säger Lisa Rådman, leg fysioterapeut och doktorand vid Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro som ansvarat för studien.Foto: Arbets- och miljömedicin Örebro

Nerver, blodkärl och muskler leder ström och därför är händer och armar mest utsatta. Vanliga symptom efter en elolycka är smärta, nedsatt känsel och muskelsvaghet. 23 av de 523 elektrikerna hade kvarstående symptom, såsom funktionsnedsättning framförallt i de tunna nervtrådar som förmedlar värme, kyla och smärta.
60 procent av elektrikerna arbetade ensamma enligt studien. Tidsbrist var vanligt förekommande. Det fanns tillgång till skyddsutrustning men det användes inte alltid. Olyckor eller tillbud rapporterades inte alltid. Ingen förändring skedde i säkerhetstänket efter en olycka.

– Vi behöver arbeta mer preventivt, och även följa upp de symptom och skador som uppkommer efter en olycka, säger Lisa Rådman.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Forskning