Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Rivningsarbete kan orsaka KOL

De som jobbar med bygg- och anläggningsarbete löper större risk att få lungsjukdomen KOL. Särskilt utsatta är de som jobbar mycket med rivningsarbeten samt hantverkare som varit i branschen i mer än 20 år. Det visar ny forskning.

Att riva väggar, slipa eller ta bort gammal isolering skapar mycket damm. Dammet kan sätta sig i luftvägarna och i värsta fall leda till sjukdomar som astma eller KOL.

Bygg- och anläggningsarbetare löper ökad risk att få KOL. I synnerhet gäller det personer som jobbat mer än 20 år i samma yrke. Det visar en dansk studie där forskare följt ett stort antal bygg- och anläggningsarbetare och jämfört dem med andra förvärvsarbetande män. Risken är störst för de som jobbar med rivningsarbete och minst för snickare.

Lilli Kirkeskov vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Bispebjergs sjukhus har lett studien. Hon anser att det görs för få förebyggande åtgärder.Foto: privat

– Det finns massor av saker man kan göra för att undgå dammet. Många av de åtgärderna vet vi om. Därför är det väldigt frustrerande att det inte ligger mer fokus på att förebygga ute på byggarbetsplatserna, säger hon i en kommentar.

Forskarna har även mätt dammhalter vid några olika arbetsmoment. Det har gett ny kunskap om mängden damm på byggarbetsplatserna. Manuell rivning är ett högriskmoment. Särskilt om det görs inomhus. 40 procent av de mätningar som forskarna gjorde vid manuell rivning låg över gränsvärdena. Än värre blir det om hantverkarna inte använder skyddsmask eller maskiner med utsug.

Arbetsdelningen på byggarbetsplatser har gått mot ökad specialisering och det är ett problem anser Lilli Kirkeskov eftersom vissa då enbart sysslar med rivningsarbete. Samtidigt har snickares arbetsmiljö förbättrats och de utsätts för mindre damm i dag än tidigare. Men generellt är damm ett problem eftersom det drabbar alla på byggarbetsplatsen, inte bara de som sysslar med arbetsmoment som orsakar damm.

Lilly Kirkeskov uppmanar arbetsledare att tänka arbetsmiljö redan när bygget projekteras.

– Det behövs mycket mer fokus på hur man kan avskilja dammiga och icke dammiga arbetsmoment. Det kan till exempel göras genom skärmväggar, säger hon.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Forskning