Hoppa till huvudinnehållet

Fall är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor bland städare.

Bild: iStockPhoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Fallolyckor tas inte på allvar

En ny rapport om arbetsmiljön för städare visar att fall är den vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor. Trots det tas fallolyckor inte riktigt på allvar. Det anser forskarna bakom rapporten.

I rapporten "Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid städning" har IVL, Svenska Miljöinstitutet, gått igenom både arbetsskadestatistik och tidigare forskning på området. Rapporten ger en delvis ny bild av arbetsmiljöproblemen i branschen.

– I dag handlar mycket om belastningsskador eftersom det är ett stort problem för städare, men det finns även en hel del andra arbetsmiljörisker. Fall är den vanligaste olyckan och den medför också långa sjukskrivningar. Samtidigt är min bild att man tycker att fallolyckor är lite trivialt – vem som helst kan ju ramla och det är väl inte så farligt? Men eftersom statistiken talar ett annat språk behöver man ta fallolyckorna på allvar, säger Ann-Beth Antonsson, en av forskarna som tagit fram rapporten.Foto: KTH

Städbranschen är hårt konkurrensutsatt och ofta saknar medarbetare en mer omfattande utbildning för de jobb de ska utföra. För fönsterputsare finns i princip inga utbildningar alls. Det gör att kunskapen i branschen är mycket varierad. Och finns det kunskap är det inte säkert att den används.

– En av de saker som verkligen stökar till arbetsmiljöarbetet är när företag konkurrerar så hårt så att det inte finns något annat utrymme än att jobba så snabbt som möjligt. Hur ska man då ha resurser för att satsa på arbetsmiljö? Därför är det viktigt att vi får bort svartstädning och oseriösa företag.

Rapporten lyfter även fram hur viktigt det är att förstå det sammanhang som de berörda personalgrupperna finns i. Till exempel att hotellstädare kan utsättas för speciella risksituationer, som sexuella trakasserier.

– Då behöver riskbedömningar göras, som att inte gå in och städa i rum där personer finns, eller att inte städa ensam i vissa miljöer och på vissa tider.

Målgruppen för rapporten är branschens arbetsplatser och forskarna har intervjuat städare, skyddsombud, arbetsledare, HR-personal och kunder. Sammanställningen ger konkreta råd om arbetsteknik, hjälpmedel, kläder, skor och annan utrustning som kan göra arbetsmiljön för de som jobbar bättre.

– Min bild är att man som städchef ofta får hitta på egna lösningar för att lösa problem i arbetsmiljön. Den här rapporten har fokus på problemlösning och sammanställer mycket av det som är god praxis i branschen, säger Ann-Beth Antonsson.

Ladda ner rapporten "Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid städning"

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Forskning