Hoppa till huvudinnehållet

Konflikthantering i hotfulla situationer

Innebär ditt arbete möten med människor? Då kanske du behöver hjälp att hantera konflikter, vare sig du riskerar att utsättas för hot eller mindre ifrågasättanden.

Allt fler yrkesgrupper drabbas av hot och våld i arbetslivet. Det finns mycket att vinna på att utveckla sin förmåga till konflikthantering och lära sig de psykologiska principer som ofta utlöser spända situationer. Känner du att du kan identifiera konfliktsituationer? Vet du hur människor kan reagera under akut stress? Och vet du hur du själv kan påverka din arbetssituation för att göra den säkrare? Den här utbildningen ger praktiska kunskaper om hur man kan förebygga hot och våld på jobbet. Genom att bli medveten om sitt eget och andras agerade och vilka val man har i en situation kan man komma långt.

Under utbildningen varvar vi teori med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Vi utgår från situationer vi varit med om och pratar om hur man hade kunnat hantera dem. Du får med dig konkreta verktyg och användbara metoder att använda i ditt yrke – och kan naturligtvis ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att förstå vad som styr och driver konflikter, och veta vilka val du kan göra för att undvika eller ta dig ur hotfulla situationer.

Företagsanpassad utbildning

Vi erbjuder gärna utbildningen i företagsanpassat format.

Begär offert

Företagsanpassad utbildning

Vi erbjuder gärna utbildningen i företagsanpassat format.