Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Utbildningar och böcker

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Ekonomiskt stöd för din utbildning

Arbetsmarknadens parter ger privata företag ekonomiskt stöd för flera av våra utbildningar. 

Visar 115 st produkter

 • Säkert skogsarbete

  Säkert skogsarbete

  Utbildningen handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den tar upp riskerna som finns i skogsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man kan bidra till en säkerhetskultur och minska risken för arbetsplatsolyckor. Finns också på engelska, polska och rumänska.

 • Säkerhetskultur

  Säkerhetskultur

  Det här är en vägledning för chefer och skyddsombud som vill förbättra säkerheten på sina arbetsplatser genom att i samverkan arbeta med säkerhetskulturen.

 • Säker i butik

  Säker i butik

  Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken - webb

  Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken - webb

  Lär dig tolka Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du hanterar dem praktiskt i den dagliga verksamheten. På svenska och engelska.

  7.100 kr

  exkl. moms

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

  Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

  Det finns inga inplanerade datum just nu, men däremot erbjuder vi gärna utbildningen i företagsanpassat format.
 • Systematic work environment management in practice – online

  Systematic work environment management in practice – online

  This online course helps you interpret requirements in the Swedish Work Environment Authority’s Provisions on Systematic Work Environment Management, and understand how you can implement them in your day-to-day activities. Swedish and English version is included.

  7.100 kr

  exkl. moms

 • Syn och belysning i arbetslivet

  Syn och belysning i arbetslivet

  Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

 • Stålindustrins arbetsmiljö

  Stålindustrins arbetsmiljö

  Här beskrivs olika delar i stålindustrins arbetsmiljö och du får vägledning om hur risker kan förebyggas och hanteras

 • Styckegods – Vägtransport av farligt gods

  Styckegods - Vägtransport av farligt gods

  Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transporter av farligt gods.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Skyddskommittén - Så funkar den

  Skyddskommittén - så funkar den (e-bok)

  Nedladdningsbar pdf som ger kunskap om skyddskommitténs roll och uppdrag på en arbetsplats - framtagen av Elteknikbranschens arbetsmiljökommitté, ETAK, tillsammans med Prevent.

 • Schyst på jobbet

  Schyst på jobbet

  Schyst på jobbet är en digital utbildning för dig som arbetar eller studerar inom besöksnäringen. Utbildningen fokuserar på gemenskap och samarbete och handlar om hur man tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö och lär sig hantera svåra situationer som kan uppstå.

 • Samordningsansvar (e-bok)

  Samordningsansvar

  Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

  90 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Safe Forestry Work

  Safe Forestry Work

  Safe Forestry Work is a basic work environment course focusing on risk assessment, the specific risks associated with the forestry industry and how to prevent and manage them. This course is also about how to work together to foster a good work environment and create a safety culture.

 • Riskbedömning

  Riskbedömning

  Ser du teknikens inflytande på arbetsmiljön? Och ser du människans? Den här utbildningen lär dig analysera, bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

  4.800 kr

  exkl. moms

  Utbildningsort: Distans

 • Riktlinjer truckförares kunskaper

  Riktlinjer truckförares kunskaper

  Riktlinjerna TLP 10 är en del i strävandena att öka trucksäkerheten och minska antalet truckolyckor på arbetsplatser.

 • Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

  Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

  Här får både ansvariga och medarbetare hjälp att förbereda sig på vad som kan hända vid en arbetsplatsolycka. Skriften tar upp den drabbades och omgivningens reaktioner.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • OSA i praktiken – webb

  OSA i praktiken – webb

  Den här digitala utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor. Både svensk och engelsk version ingår, och du har tillgång till utbildningen på obegränsad tid.

  4.500 kr

  exkl. moms

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

  Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

  Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om OSA och hur du kan jobba praktiskt.

  4.500 kr

  exkl. moms

  Utbildningsort: Distans, Stockholm, Göteborg, Malmö

 • Organisational and social work environment, e-book

  Organisational and social work environment, e-book

  This book focus on the areas Work load, Working hours and Offensive unequal treatment.

  130 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Organisational and Social Work Environment in Practice – online

  Organisational and Social Work Environment in Practice – online

  This digital course helps you understand the rules about the organisational and social work environment, and demonstrates practical measures for working on the issues in such a way that work environment management becomes a success factor. A Swedish as well as an English version is included, and you have access to the course for unlimited time.

  4.500 kr

  exkl. moms