Hoppa till huvudinnehållet

Tidslinje 1942-2022

1942 bildas Arbetarskyddsnämnden av SAF och LO som ett resultat av Saltsjöbadsavtalet. PTK går med 1978. År 2001 byter Arbetarskyddsnämnden namn till Prevent.

1940-talet

LO och SAF undertecknar en överenskommelse om allmänna regler för den lokala säkerhetstjänstens organisation. Det är den första överenskommelsen under Saltsjöbadsavtalet från 1938. I juni 1942 bildas Arbetarskyddsnämnden.

1950-talet

Arbetarskyddsnämnden ger ut “Personalrum” och genomför utbildningskampanj med brevkursen “Arbetarskydd lönar sig”.

1960-talet

Parterna kommer överens om allmänna regler för den lokala skyddsverksamheten och riktlinjer för företagshälsovården.

Arbetarskyddsnämnden ger ut brevkursen "Ergonomi och företagshälsovård".

1970-talet

Privattjänstemännen tar genom PTK plats i Arbetarskyddsnämnden.
SAF, LO och PTK undertecknar en överenskommelse om utbildning i arbetsmiljöfrågor. Grundutbildningsmaterialet Bättre arbetsmiljö (BAM) presenteras.

Kemiska risker i arbetsmiljön uppmärksammas mer och mer. Arbetarskyddsnämnden ger ut den första upplagan av utbildningsmaterialet Kemiska hälsorisker.

1980-talet

Under decenniet kommer belastningsskador alltmer i fokus, inte bara tunga lyft utan också repetitiva arbeten.

Att arbeta vid bildskärmar och Om hiv och aids på jobbet är två projekt som genomförs i slutet av det här decenniet.

1990-talet

Tidningen Arbetsliv ersätter Meddelandet och distribueras direkt till chefer och skyddsombud. Upplagan är under 1990-talet som störst upp mot 200 000 exemplar.

Föreskrifterna om Internkontroll av arbetsmiljön kommer. De byter 2001 namn till Systematiskt arbetsmiljöarbete. Boken Mobbning en arbetsmiljöfråga lanseras och får stor uppmärksamhet.

1996 lanseras första versionen av Arbetarskyddsnämndens webbplats.

Nya Bättre arbetsmiljö presenteras 1997. Förutom chefer och skyddsombud innehåller det även material för företagsledningar och alla anställda.

2000-talet

2001 byter Arbetarskyddsnämnden namn till Prevent.

Under decenniet prioriteras arbetsorganisation, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskfaktorer i arbetslivet samt fysiska och kemiska arbetsmiljöfaktorer.

2010-talet

Allt om städ, en webbplats med ett omfattande informationsmaterial, är ett exempel av många branschprojekt som ser dagens ljus under 2010-talet.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) införs och Prevent slår rekord i antalet utbildade chefer och skyddsombud.

En checklista för att förebygga sexuella trakasserier tas fram i spåren av metoo.

Grundutbildningen Bättre arbetsmiljö ges även som webbutbildning.

2020-talet

Pandemin snabbar på digitaliseringen i arbetslivet och all klassrums- och företagsanpassad utbildning hos Prevent är på distans under den här tiden.

Arbetsplatsdialogen, Buller- och vibrationsguiden, Hat och hot i djursjukvården, SAM i livsmedelsbranschen är några projekt som resulterar i färdiga webbplatser under 2022.

Hitta på sidan