Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevents styrelse

Svenskt Näringsliv – ordinarie

Carina Lindfelt, ordförande Prevents styrelse Carina Lindfelt, ordförande Prevents styrelse

Carina Lindfelt, ordförande Prevents styrelse Carina Lindfelt, ordförande Prevents styrelse Avdelningschef, Svenskt Näringsliv

Jan Bergman Jan Bergman

Jan Bergman Jan Bergman Chefsjurist, Transportföretagen

Marcus Dahlsten Marcus Dahlsten

Marcus Dahlsten Marcus Dahlsten Biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen

Åsa Ramel Åsa Ramel

Åsa Ramel Åsa Ramel Förbundsdirektör, Almega

Per Widolf Per Widolf

Per Widolf Per Widolf Förhandlingschef, Industriarbetsgivarna

Svenskt Näringsliv – suppleanter

Anna Bergsten Anna Bergsten

Anna Bergsten Anna Bergsten Jurist/arbetsmiljö, Svenskt Näringsliv

Hanna Byström Hanna Byström

Hanna Byström Hanna Byström Förhandlingschef, Kompetensföretagen

Katrin  Dagergren Katrin  Dagergren

Katrin Dagergren Katrin Dagergren Arbetsmiljöexpert, Svensk Handel

Eva Glückman Eva Glückman

Eva Glückman Eva Glückman Förhandlingschef, TMF - Trä- och Möbelföretagen

Mats Åkerlind Mats Åkerlind

Mats Åkerlind Mats Åkerlind vice vd, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier

LO Sverige – ordinarie

Malin Wreder, vice ordförande Malin Wreder, vice ordförande

Malin Wreder, vice ordförande Malin Wreder, vice ordförande Enhetschef, LO Sverige

Lenita Granlund Lenita Granlund

Lenita Granlund Lenita Granlund Avtalssekreterare, Kommunal

Lea  Skånberg Lea  Skånberg

Lea Skånberg Lea Skånberg Enhetschef, IF Metall

LO Sverige – suppleanter

Per Bardh Per Bardh

Per Bardh Per Bardh Avtalssekreterare, Handelsanställdas förbund

Per Persson Per Persson

Per Persson Per Persson Avtalssekreterare, Hotell- och Restaurangfacket

Christina  Zedell Christina  Zedell

Christina Zedell Christina Zedell Ombudsman, LO Sverige

Förhandlings- och samverkansrådet PTK – ordinarie

Kristina Rådkvist, vice ordförande Kristina Rådkvist, vice ordförande

Kristina Rådkvist, vice ordförande Kristina Rådkvist, vice ordförande Kanslichef, Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Camilla Björkman Camilla Björkman

Camilla Björkman Camilla Björkman Teamchef Politiksektionen, Unionen

Förhandlings- och samverkansrådet PTK – suppleanter

Marika Brynne Marika Brynne

Marika Brynne Marika Brynne Chef Chefsservice, Ledarna

Daniel Gullstrand Daniel Gullstrand

Daniel Gullstrand Daniel Gullstrand Arbetsmiljöexpert, Förhandlings- och samverkansrådet PTK