Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn. Gilla Jobbet vill sätta fokus på arbetsmiljöfrågan och stärka det engagemang som finns för förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Senaste konferensen genomfördes i Stockholm den 24 och 25 oktober.

Datum och orter för Gilla Jobbet våren 2020

  • 10 mars – Malmö
  • 12 mars – Göteborg
  • 17 mars – Sundsvall
  • 19 mars – Luleå
  • 24 mars – Växjö
  • 2 april – Karlstad

Anmäl dig här!   

Filmer och presentationer från Gilla Jobbet oktober 2019 »