Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Den 3 november 2020 var det dags för en fullmatad förmiddag som du är välkommen att titta på i efterhand.

Här kan du ta del av årets Gilla Jobbet i efterhand.

Till Gilla Jobbet

Program

  • Katarina Blom - Främja välmående genom positivt handlande
  • Per Calleberg - Krishantering på arbetsplatsen i coronatider
  • Alexander Tilly - Konflikthantering, hot och våld
  • Jan-Erik Ståhl och Linda Widar - Ergonomi och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) vid distansarbete.
  • Mikael Rehnberg - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), samverkan, samsyn och smitta.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn.