Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Den 3 november 2020 är det dags för webbsändning!

Nu är det dags för Gilla Jobbet igen! Höstens fokus är coronarelaterad arbetsmiljö, och eventet genomförs digitalt. 

Ur innehållet

  • Så förebygger du smittspridning
  • OSA på distans – hur fungerar det?
  • Ergonomi i hemmet: handfasta tips
  • Kris och krishantering

Tid och plats

3 november 2020 på förmiddagen. Du får en länk till en direktsändning och kan ta del av samtal och reportage om arbetsmiljö. 

Gilla Jobbet är kostnadsfritt.

Till anmälan

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn.

Missade du Gilla Jobbet i Stockholm hösten 2019? Många av seminarierna filmades!

Filmer och presentationer från Gilla Jobbet oktober 2019 »