Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är mötesplatsen som inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det arrangeras av Prevent tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn. Gilla Jobbet vill sätta fokus på arbetsmiljöfrågan och stärka det engagemang som finns för förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

 Om du har frågor om kommande arrangemang, kontakta Gilla Jobbet.

Externa länkar