Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Anmäl dig till Gilla Jobbet! Den 24 oktober är det dags för en heldag i Stockholm med inspirerande seminarier om hälsa och säkerhet på jobbet. Gilla Jobbet är kostnadsfritt.

Kom och ta del av den senaste forskningen, utbyt erfarenheter och få nya idéer, tips och verktyg! Massor av inspiration om arbetsmiljö mitt i Stockholms City. Gilla Jobbet äger rum 24 oktober 2019 och är kostnadsfritt. 

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Konferensen arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn. Gilla Jobbet vill sätta fokus på arbetsmiljöfrågan och stärka det engagemang som finns för förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Anmäl dig till Gilla Jobbet 2019