Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöindikatorn

Arbetsmiljöindikatorn 2024 visar att arbetsmiljöarbetet har en mycket stark position på de svenska arbetsplatserna. Man kan se stora förbättringar på flera områden under de senaste tio åren.

För att fånga upp nya behov och kunna ge arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet hämtar Prevent regelbundet in fakta och kunskaper från många olika källor. Undersökningen Prevents Arbetsmiljöindikator hjälper oss att bättre förstå hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljön.

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Åtta av tio chefer och skyddsombud tycker att arbetsmiljöarbetet har hög prioritet. Ännu fler anser att samverkan mellan chefer och skyddsombud fungera bra. Det visar Arbetsmiljöindikatorn 2024.

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper om vilka risker som finns. 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Prevent. Den är gjord med hjälp av telefonintervjuer av cirka 1 000 chefer och skyddsombud inom privat sektor. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2014. Senaste undersökningen är gjord 2024. 

Ladda ner rapporten

Arbetsmiljöindikatorn 2024

Hitta på sidan