Hoppa till huvudinnehållet

Riskbedömning

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetsmiljön. Många ser över fysiska aspekter för att göra arbetsmiljön mer säker, men även människans attityder till arbetet och arbetsplatsen har stor betydelse för säkerheten. Vet du hur människans förmåga kan påverka säkerhetsarbetet? Och organisationens inställning? Förstår du hur MTO-perspektiv i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser? Eller behöver du bättre förståelse för samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer?

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning. Oavsett om du är ledare, skyddsombud eller har någon annan specifik funktion i arbetsmiljöarbetet. Vi varvar föreläsningar med övningar, fallbeskrivningar och diskussioner. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har kunskaper om arbetsmiljöfaktorer, att du kan identifiera och bedöma risker ur ett MTO-perspektiv och att du kan ge förslag på åtgärder.

Företagsanpassad utbildning

Vi erbjuder gärna utbildningen i företagsanpassat format.