Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

112st produkter
Arbetsmiljöpolicy
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsmiljöpolicy

Boken ger råd, tips och exempel som visar hur en arbetsmiljöpolicy kan tas fram och utformas, för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa.

 • konkreta exempel
 • för chefer och företagsledning
200 kr Exkl. moms
Arbetsskador och tillbud
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsskador och tillbud

Boken ger svar på vad man ska göra om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom, men också på hur man kan förebygga arbetsskador.

 • hantera arbetsskador
 • för chef och skyddsombud
250 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö Lilla handledarpaketet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2-5 dagar

Bättre arbetsmiljö – handledarpaket

Lilla handledarpaketet underlättar för handledning i Bättre arbetsmiljö

 • bokpaket
 • för handledare
725 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö Handbok
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö Handbok

En omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Användbar för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

 • uppslagsbok
 • handbok
 • arbetsmiljöfrågor
350 kr Exkl. moms
Effektivare med 5S-metoden
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Effektivare med 5S-metoden

Hur man enkelt kan skapa ordning och reda på arbetsplatsen med hjälp av den japanska metoden 5S. Spara tid och öka effektiviteten samtidigt som arbetsmiljön blir trevligare och säkrare.

 • ordning och reda
 • rutiner
 • chefer och medarbetare
200 kr Exkl. moms
Härdplaster, handledarmaterial
Böcker Leverans: 1-3 arbetsdagar

Härdplaster, handledarmaterial

Det här är ett tillhörande utbildningsmaterial till handboken Härdplaster. Här finns handledningsmaterial, förslag på övningsuppgifter och ett intyg för genomgången utbildning.

 • handledarmaterial
 • härdplaster
 • pdf
190 kr Exkl. moms
Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

En kort orientering i systematiskt arbetsmiljöarbete för att väcka tankar om hur man kan arbeta vidare med arbetsmiljön på sin arbetsplats. För alla som deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • SAM
 • introduktion
 • arbetsmiljö
100 kr Exkl. moms
Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Hur man kan fördela uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vem ska göra vad och de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att lösa dessa uppgifter.

 • vem gör vad?
 • för chefer och anställda
150 kr Exkl. moms
Vägledning Belastningsergonomi
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Vägledning Belastningsergonomi

Vägledningen handlar om hur man kan förebygga belastningsskador i arbetet genom att i ett tidigt skede upptäcka belastningsergonomiska risker och åtgärda dem.

 • belastningsergonomi
 • risker
 • chefer och skyddsombud
150 kr Exkl. moms
Jobba säkert inom trädgårdsodling (e-bok)
Böcker Leverans: omgående

Jobba säkert inom trädgårdsodling (e-bok)

En bilderbok som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsodling. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • jobba säkert
 • trädgårdsodling
 • e-bok
Konflikttipsaren Bussförare
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Konflikttipsaren Bussförare

Konflikttipsaren vänder sig till dig som är bussförare. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra dig bättre på att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer.

 • bussförare
 • konflikthantering
 • hot och våld
100 kr Exkl. moms
LönSAM
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

LönSAM

Visar hur företag kan utveckla sin lönsamhet genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skriften ger inspiration och är ett enkelt verktyg för att beräkna lönsamheten vid olika personalinvesteringar.

 • lönsamhet
 • för ledning och skyddsombud
100 kr Exkl. moms
Personkonflikter på arbetsplatsen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Personkonflikter på arbetsplatsen

Den här boken ger kunskap om hur destruktiva konflikter kan förebyggas men också metoder och verktyg för att hantera konflikter som uppstått. Boken vänder sig främst till chefer.

 • förebygga och hantera konflikter
 • för chefer
300 kr Exkl. moms
Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

Här får både ansvariga och medarbetare hjälp att förbereda sig på vad som kan hända vid en arbetsplatsolycka. Skriften tar upp den drabbades och omgivningens reaktioner.

 • psykisk första hjälp
 • arbetsplatsolyckor
 • reaktioner
150 kr Exkl. moms
Shiftwork & your health
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Shiftwork & your health

To describe what you yourself can do when you work shifts we have put together this pamphlet which highlights some of the facts and advice from Prevents training programme, "Shift work and health".

 • shift work
 • health risks
100 kr Exkl. moms
Stress i arbetslivet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Stress i arbetslivet

Boken tar upp olika aspekter av stress. Hur den kan minskas, förebyggas och vad som kan orsaka den. Men också vad som påverkar återhämtning och hur mycket belastning en människa tål.

 • risker
 • stress
 • för chefer och anställda
250 kr Exkl. moms
Work and Technology on Human Terms
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Work and Technology on Human Terms

Work and Technology on Human Terms is a textbook for studying work science, ergonomics, human-machine systems and other similar subjects at universities of technology.

 • work science
 • ergonomics
 • for students
510 kr Exkl. moms