Hoppa till huvudinnehållet
Välkommen till vår ombyggda webb!

Tänk på att använda sökfältet om du inte hittar rätt, och kontakta oss gärna om du saknar något. Kontakta Prevent

Böcker

Visar 98 st produkter

 • Bättre arbetsmiljö Handbok

  Bättre arbetsmiljö Handbok

  En omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Användbar för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

  350 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

  En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken. Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Arbetsmiljölagen

  Arbetsmiljölagen

  Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning samt kommentarer till alla paragrafer. Även hänvisningar till relevanta föreskrifter.

  200 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Arbetsmiljö för chefer

  Arbetsmiljö för chefer

  I Arbetsmiljö för chefer sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete.

  350 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Bättre arbetsmiljö – stora företagspaketet

  Bättre arbetsmiljö – stora företagspaketet

  Paket för grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö med böckerna Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Chefens och skyddsombudets roll, Bättre arbetsmiljö – Handbok, Arbetsmiljölagen, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete.

  675 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

  Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

  Här får du veta mer om chefens och skyddsombudets olika roller i arbetsmiljöarbetet och hur de kan arbeta tillsammans. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba praktiskt med OSA

  Jobba praktiskt med OSA

  Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

  200 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

  Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

  Boken ger konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och få en arbetsplats med ett bra arbetsklimat.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Styckegods – Vägtransport av farligt gods

  Styckegods - Vägtransport av farligt gods

  Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transporter av farligt gods.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

  Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

  En introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Arbete och teknik på människans villkor

  Arbete och teknik på människans villkor

  Arbete och teknik på människans villkor ger dig kunskaper för att utforma produkter och arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv. För högskolestudenter.

  560 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Better Work Environment, Handbook

  Better Work Environment, Handbook

  This is a reference book that demonstrates the basic knowledge and skills needed to handle most of the issues concerned with work environment that may arise in a workplace.

  350 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Arbetsklimat

  Arbetsklimat

  Boken är en vägledning till webbverktyget Arbetsklimat som kan användas för att undersöka organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen.

  200 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Alkohol och andra droger

  Alkohol och andra droger

  Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

 • Arbetsmiljöpolicy

  Arbetsmiljöpolicy

  Boken ger råd, tips och exempel som visar hur en arbetsmiljöpolicy kan tas fram och utformas.

  200 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

  Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

  Boken för dig som vill ha hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i systematiska arbetsmiljöarbetet. Nedladdningsbar pdf.

 • Asbest − arbeta på rätt sätt

  Asbest - arbeta på rätt sätt

  Här får du kunskap om riskerna med asbest och hur du skyddar sig.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Elektromagnetiska fält ─ riskbedömning och mätning

  Elektromagnetiska fält ─ riskbedömning och mätning

  Nedladdningsbar pdf som beskriver vilka arbetsmiljörisker som är särskilt viktiga att tänka på vid arbetsplatser med utrustning som alstrar elektromagnetiska fält.

 • Inventera friskfaktorer – metodbok för handledare

  Inventera friskfaktorer - metodbok för handledare

  Hur man steg för steg undersöker vilka friskfaktorer som finns på arbetsplatsen. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation.

  350 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert i lantbruket

  Jobba säkert i lantbruket

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i lantbruket. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt