Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

98st produkter
Bättre arbetsmiljö Handbok
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö Handbok

En omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Användbar för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

 • uppslagsbok
 • handbok
 • arbetsmiljöfrågor
350 kr Exkl. moms
Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken. Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • handbok
300 kr Exkl. moms
Arbetsmiljölagen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning samt kommentarer till alla paragrafer. Även hänvisningar till relevanta föreskrifter.

 • arbetsmiljölagen
 • kommentarer
 • 14:e upplagan
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö för chefer
Böcker Leverans: Fraktfritt 2-5 dagar

Arbetsmiljö för chefer

I Arbetsmiljö för chefer sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete.

 • SAM
 • praktiska råd
 • att leda arbetsmiljöarbete
350 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö – stora företagspaketet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö – stora företagspaketet

Paket för grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö med böckerna Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Chefens och skyddsombudets roll, Bättre arbetsmiljö – Handbok, Arbetsmiljölagen, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • bokpaket
 • Bättre arbetsmiljö
675 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

Här får du veta mer om chefens och skyddsombudets olika roller i arbetsmiljöarbetet och hur de kan arbeta tillsammans. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • roller
 • arbetsmiljöarbete
 • chef och skyddsombud
150 kr Exkl. moms
Jobba praktiskt med OSA
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Jobba praktiskt med OSA

Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

 • konflikter
 • stress
 • mobbning
200 kr Exkl. moms
Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2-5 dagar

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Boken ger konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och få en arbetsplats med ett bra arbetsklimat.

 • mobbning
 • skapa trivsel
 • handbok
150 kr Exkl. moms
Styckegods – Vägtransport av farligt gods
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Styckegods - Vägtransport av farligt gods

Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transporter av farligt gods.

 • risker
 • farligt gods
 • lagar och föreskrifter
300 kr Exkl. moms
Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

En introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön.

 • introduktion
 • arbetsmiljöarbete
 • för alla
150 kr Exkl. moms
Jobba säkert som hotellstädare (e-bok)
Böcker

Jobba säkert som hotellstädare (e-bok)

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert som hotellstädare. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • arbeta säkert
 • hotellstädning
 • introduktion
Konflikttipsaren Spårbunden trafik
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Konflikttipsaren Spårbunden trafik

Konflikttipsaren vänder sig till dig som arbetar inom spårbunden trafik. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra dig bättre på att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer.

 • spårbunden trafik
 • konflikthantering
 • hot och våld
100 kr Exkl. moms
Konsten att leda sig själv
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Konsten att leda sig själv

För alla som vill utvecklas i sitt ledarskap eller yrkesroll. En introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Att leda och utveckla sig själv genom de styrkor och förmågor man har.

 • ledarskap
 • mental träning
 • chefer och medarbetare
350 kr Exkl. moms
Må bra i skiftarbetet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Må bra i skiftarbetet

En broschyr om vad du kan göra för att minimera hälsoriskerna vid skiftarbete. Den kan användas av den som arbetar skift men även av arbetsledningen.

 • skiftarbete
 • hälsorisker
 • fakta och råd
100 kr Exkl. moms
Rutiner och instruktioner
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Rutiner och instruktioner

Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten.

 • rutiner
 • instruktioner
 • förebygga risker
300 kr Exkl. moms
SAM - livsmedelsbranschen paket
Böcker Leverans: Fraktfritt 2-5 dagar

SAM – livsmedelsbranschen paket

Det här är ett bokpaket som ger grundläggande kunskap om systematiskt arbete i kombination med specifik information om arbetsmiljön i livsmedelsbranschen.

 • bokpaket
 • livsmedelsbranschen
430 kr Exkl. moms
Samordningsansvar (e-bok)
Böcker Leverans: 1–3 arbetsdagar

Samordningsansvar

Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

 • bygg och anläggning
 • säkerhet och hälsa
 • e-bok
90 kr Exkl. moms
Work Environment for Managers
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Work environment for managers

The purpose of this book is to enhance knowledge of work environment rules and methods that ensure safety and health in the workplace, create a good work environment and promote productivity.

 • work environment
 • for managers
350 kr Exkl. moms
Asbest − arbeta på rätt sätt
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Asbest - arbeta på rätt sätt

Här får du kunskap om riskerna med asbest och hur du skyddar sig.

 • vägledning
 • för skyddsombud och arbetsledning
300 kr Exkl. moms