Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom filmproduktion

Arbetar du med film- eller tv-produktion och vill ha koll på arbetsmiljö och säkerhet? Då är den här utbildningen för dig.

Arbete inom filmbranschen kan skilja sig rejält från arbete inom andra branscher. Oavsett om din roll är ledarens, producentens, produktionsledarens, skyddsombudets eller någon annans – känner du att du förstår och kan följa arbetsmiljölagen? Vet du vilka behörigheter och certifikat som kan vara aktuella för yrken inom filmproduktion? Utbildningen ger praktiska kunskaper om hur du kan skapa en arbetsmiljö präglad av säkerhet och trivsel, något som kan inverka positivt på resultatet.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor inom filmbranschen. Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och utbyter erfarenheter. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna att du förstår ditt arbetsmiljöansvar och vet vilka regelverk som är knutna till arbetsmiljöarbete inom filmproduktion. Du ska också känna dig trygg med att du vet hur du kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor när du behöver.

Företagsanpassad utbildning

Vi erbjuder gärna utbildningen i företagsanpassat format.