Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

163st produkter
Alkohol och andra droger
Böcker Leverans: Omgående

Alkohol och andra droger

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

 • förebygga och hantera
 • pdf
 • kostnadsfri
Allt om städ
Webbverktyg

Allt om städ

Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

 • filmer om arbetsteknik
 • kostnadsfri
Arbete och teknik på människans villkor
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbete och teknik på människans villkor

Arbete och teknik på människans villkor ger dig kunskaper för att utforma produkter och arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv. För högskolestudenter.

 • för högskolestuderande
 • MTO
560 kr Exkl. moms
Arbetsklimat
Webbverktyg

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

 • digital enkät
 • fokus på samverkan
 • kostnadsfri
Arbetsklimat
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsklimat

Boken är en vägledning till webbverktyget Arbetsklimat som kan användas för att undersöka organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen.

 • undersökningsverktyg
 • arbetsklimat
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö för chefer
Böcker Leverans: Fraktfritt 2-5 dagar

Arbetsmiljö för chefer

I Arbetsmiljö för chefer sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete.

 • SAM
 • praktiska råd
 • att leda arbetsmiljöarbete
350 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö för filmbranschen
Webbutbildningar

Arbetsmiljö för filmbranschen

Arbetsmiljö i filmproduktion är en utbildning som i första hand vänder sig till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner. Den är indelad i en allmän del och en fördjupningsdel.

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • kostnadsfri
Arbetsmiljö för HVB
Webbverktyg

Arbetsmiljö för HVB

Med hjälp av utbildningsmaterialet Arbetsmiljö för HVB kan du hålla nio kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö inom HVB-verksamhet.

 • HVB
 • utbildningsmaterial
 • kostnadsfri
Arbetsmiljö i privata vården
Webbverktyg

Arbetsmiljö i privata vården

Arbetsmiljö för privat öppenvård är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som kan användas vid utbildningsträffar inom privat öppenvård.

 • privat öppenvård
 • utbildningsmaterial
 • kostnadsfri
Arbetsmiljö i privattandvården
Böcker Leverans: 1-3 arbetsdagar

Arbetsmiljö i privattandvården

Här får du veta mer om de vanligaste frågorna om arbetsmiljön inom privattandvården. Främst för den lilla mottagningen.

 • pdf
 • för den lilla mottagningen
210 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö inom filmproduktion handbok
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljö inom filmproduktion handbok

Handboken fokuserar på hur det är möjligt att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

 • filmbranschen
 • konkret om arbetsmiljö
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljölagen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljölagen

I boken återges lagen med tillhörande arbetsmiljöförordning- och kommentarer till alla paragrafer. Hänvisningar till relevanta föreskrifter.

 • arbetsmiljölagen
 • kommentarer
 • 14:e upplagan
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljöpolicy
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsmiljöpolicy

Boken ger råd, tips och exempel som visar hur en arbetsmiljöpolicy kan tas fram och utformas.

 • konkreta exempel
 • för chefer och företagsledning
200 kr Exkl. moms
Arbetsskador och tillbud
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsskador och tillbud

Boken ger svar på vad man ska göra om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom, men också på hur man kan förebygga arbetsskador.

 • hantera arbetsskador
 • för chef och skyddsombud
250 kr Exkl. moms
Asbest − arbeta på rätt sätt
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Asbest - arbeta på rätt sätt

Här får du kunskap om riskerna med asbest och hur du skyddar sig.

 • vägledning
 • för skyddsombud och arbetsledning
300 kr Exkl. moms
Asbest, handledarmaterial
Böcker Leverans: 1-3 arbetsdagar

Asbest, handledarmaterial

Handledarmaterial till handboken Asbest - arbeta på rätt sätt. Här finns information om materialets delar och förslag på hur utbildningen kan genomföras.

 • handledarmaterial
 • asbest
 • pdf
190 kr Exkl. moms