Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

156st produkter
Allt om städ
Webbverktyg

Allt om städ

Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

 • filmer om arbetsteknik
 • kostnadsfri
Arbete och teknik på människans villkor
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbete och teknik på människans villkor

Arbete och teknik på människans villkor ger dig grundläggande kunskaper för att utforma produkter och arbetsplatser i ett arbetsmiljöperspektiv.

 • för högskolestuderande
 • människor
 • teknik
560 kr Exkl. moms
Arbetsklimat
Webbverktyg

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

 • digital enkät
 • fokus på samverkan
 • kostnadsfri
Arbetsklimat
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som ger en tydlig vägledning kring organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen, t ex stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan leda till psykisk ohälsa.

 • undersökningsverktyg för OSA
 • utveckla arbetsklimatet
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö för chefer
Böcker Leverans: Fraktfritt 2-5 dagar

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer är en bok som på ett lättöverskådligt och kortfattat sätt ger chefer och arbetsledare överblick och vägledning i arbetsmiljöfrågor.

 • SAM
 • praktiska råd
 • att leda arbetsmiljöarbetet
350 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö för filmbranschen
Webbutbildningar

Arbetsmiljö för filmbranschen

Arbetsmiljö i filmproduktion är en utbildning som i första hand vänder sig till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner. Den är indelad i en allmän del och en fördjupningsdel.

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • kostnadsfri
Arbetsmiljö i privattandvården
Böcker Leverans: 1-3 arbetsdagar

Arbetsmiljö i privattandvården

De vanligaste arbetsmiljöfrågorna inom privattandvården. Skriften tar upp sådant som organisation och ledarskap, arbetsklimat, fysisk arbetsmiljö, hantering av kemikalier, hygien, allergirisker och risker för arbetsskador.

 • pdf
 • för den lilla mottagningen
210 kr Exkl. moms
Arbetsmiljö inom filmproduktion handbok
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljö inom filmproduktion handbok

Konkret arbetsmiljöarbete inom filmproduktion. Boken vänder sig till alla inom branschen och visar hur man kan förbättra både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

 • filmbranschen
 • konkret om arbetsmiljö
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljölagen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I boken återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning - och utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till relevanta föreskrifter.

 • arbetsmiljölagen
 • arbetsmiljöarbete
 • kommentarer
200 kr Exkl. moms
Arbetsmiljöpolicy
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsmiljöpolicy

Boken ger råd, tips och exempel som visar hur en arbetsmiljöpolicy kan tas fram och utformas, för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa.

 • konkreta exempel
 • för chefer och företagsledning
200 kr Exkl. moms
Arbetsrelaterad stress
Böcker Leverans: 1–3 arbetsdagar

Arbetsrelaterad stress

Hjälp med att kartlägga de faktorer i arbetet som orsakar stress och utveckla en handlingsplan för att åtgärda dessa.

 • kartläggningsverktyg
 • förebygga stress
 • pdf
190 kr Exkl. moms
Arbetsskador och tillbud
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

Arbetsskador och tillbud

Boken beskriver hur man ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur man kan förebygga arbetsskador genom en bra hantering av tillbud och avvikelser.

 • hantera arbetsskador
 • för chef och skyddsombud
250 kr Exkl. moms
Årlig uppföljning
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Årlig uppföljning

En praktisk vägledning vid planering och genomförande av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innehåller tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet.

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • för chefer och anställda
200 kr Exkl. moms
Asbest − arbeta på rätt sätt
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Asbest - arbeta på rätt sätt

Den här boken ger praktisk vägledning för hur man kan gå tillväga när man misstänker att det finns asbest i byggnader. Den informerar också om riskerna med asbest och hur man skyddar sig.

 • praktisk vägledning
 • för skyddsombud och arbetsledning
300 kr Exkl. moms
Asbest, handledarmaterial
Böcker Leverans: 1-3 arbetsdagar

Asbest, handledarmaterial

Ett kompletterande handledarmaterial till handboken Asbest - arbeta på rätt sätt. Här finns information om materialets delar och förslag på hur utbildningen kan läggas upp.

 • handledarmaterial
 • asbest
 • pdf
190 kr Exkl. moms
Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

Guide som underlättar köpet av tjänster inom arbetsmiljö och hälsa, till exempel från företagshälsovården. Hur man går tillväga för att upphandla just de tjänster man är i behov av.

 • praktiskt guide
 • upphandling
 • företagshälsovård
150 kr Exkl. moms
Balansguiden
Webbverktyg

Balansguiden

Webbplatsen Balansguiden handlar om balansen mellan jobb och fritid och kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

 • om flexibelt arbetsliv
 • kostnadsfri
BAM branschpaket Livsmedelsindustrin
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

BAM branschpaket Livsmedelsindustrin

Bokpaket för grundutbildning i Bättre arbetsmiljö, anpassat för livsmedelsbranschen. Bland annat ingår Bättre arbetsmiljö – handbok och branschhäfte för livsmedelsindustrin.

 • bokpaket
 • livsmedelsbranschen
610 kr Exkl. moms
BAM Branschpaket Motor
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar.

BAM Branchpaket Motor

Bokpaket för motorbranschen. I paketet ingår Bättre arbetsmiljö - handbok, Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet samt branschhäftet Bättre arbetsmiljö - Motorbranschen.

 • bokpaket
 • för motorbranschen
610 kr Exkl. moms