Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stipendiefondens styrelse

Carina Lindfelt, ordförande,
Svenskt Näringsliv

Ulf Lindberg
Almega

Jan Bergman
TransportGruppen

Marcus Dahlsten
Teknikföretagen

Per Widolf
Industriarbetsgivarna

Malin Wreder
Landsorganisationen i Sverige

Lenita Granlund
Kommunal

Lea Skånberg
IF Metall

Kristina Rådkvist
Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Daniel Gullstrand
Unionen

Maria Schönefeld, sekreterare, 
Vd, Prevent