Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stipendiefondens styrelse

Carina Lindfelt, ordförande,
Svenskt Näringsliv

Åsa Ramel
Almega

Jan Bergman
Transportgruppen

Malin Nilsson
Teknikföretagen

Per Widolf
Industriarbetsgivarna

Malin Wreder
LO

Lenita Granlund
Kommunal

Lea Skånberg
IF Metall

Kristina Rådkvist
PTK

Camilla Björkman
Unionen

Maria Schönefeld, sekreterare
Vd, Prevent