Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

3st produkter
Säker i butik
Webbutbildningar

Säker i butik

Webbutbildningen om säkerhetsarbete i butik ska göra chefer och medarbetare bättre förberedda vid rån eller hot. Utbildningen rekommenderas av Polisen och Handelsrådet.

  • för handeln
  • kostnadsfri
  • säkerhet
Schyst vardag
Webbutbildningar

Schyst vardag

Utbildningen tar bland annat upp hur man kan förebygga sexuella trakasserier på jobbet. Den vänder sig till arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda inom besöksnäringen.

  • hotell och restaurang
  • sexuella trakasserier
Säker vardag
Webbutbildningar

Säker vardag

Säkervardag.nu är en kostnadsfri webbutbildning som handlar om hur man kan förebygga riskerna för hot och våld inom besöksbranschen.

  • besöksnäringen
  • förebygg hot och våld
  • kostnadsfri