Hoppa till huvudinnehållet

Böcker

Visar 92 st produkter

 • Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

  Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

  Hur man kan fördela uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vem ska göra vad och de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att lösa dessa uppgifter.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Ventilation på arbetsplatsen

  Ventilation på arbetsplatsen

  Boken tar upp grundläggande begrepp inom ventilation och ger vägledning till hur ett behagligt klimat och ren luft kan åstadkommas i kontor och industriell verksamhet.

  350 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Vibrationsguiden Helkroppsvibrationer

  Vibrationsguiden Helkroppsvibrationer

  Guiden innehåller fakta om hälsorisker och lagstiftning samt länkar till checklistor och verktyg.

 • Överlevnadshandbok för chefer

  Överlevnadshandbok för chefer

  Inspirerande bok som syftar till att förbättra arbetsmiljön för dig som är chef och arbetar med att leda andra. Boken innehåller praktiska övningar, användbar information och smarta tips.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Årlig uppföljning

  Årlig uppföljning

  En praktisk vägledning vid planering och genomförande av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet.

  200 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Alkohol och andra droger

  Alkohol och andra droger

  Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

 • Jobba säkert på golfbanan

  Jobba säkert på golfbanan

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert på golfbanor. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Arbeta säkert med isocyanater

  Arbeta säkert med isocyanater

  Det här är en skrift om hur man kan undvika risker och jobba säkrare med isocyanater.

 • Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

  Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

  Guide som underlättar köp av tjänster inom arbetsmiljö och hälsa, till exempel från företagshälsovården.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Förebygg hot och våld på jobbet

  Förebygg hot och våld på jobbet

  Boken ger dig konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Gruvindustrins arbetsmiljö

  Gruvindustrins arbetsmiljö

  Skriften för dig som vill veta mer om arbetsmiljön inom gruvindustrin. Du får vägledning om hur risker kan före­byggas och hanteras med fokus på själva gruvdriften.

 • Jobba säkert i skogen (e-bok)

  Jobba säkert i skogen (e-bok)

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i skogen. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen (e-bok)

  Jobba säkert inom slakteri och chark (e-bok)

  Bilderbok som lyfter vanliga arbetssituationer som kan medföra risker. Det kan till exempel gälla slipning av knivar, styckning eller tunga lyft.

 • Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö (e-bok)

  Jobba säkert inom trädgård och utemiljö (e-bok)

  En bilderbok som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • Jobba säkert på golfbanan (e-bok)

  Jobba säkert på golfbanan (e-bok)

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert på golfbanor. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • Konflikthantering Spårbunden trafik

  Konflikthantering Spårbunden trafik

  Innehåller tips till dig som handledare, konfliktmodeller, förslag på diskussionsfrågor och övningar. För dig som handleder utbildningar om konflikthantering inom spårbunden trafik.

  240 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Konsten att leda sig själv

  Konsten att leda sig själv

  För alla som vill utvecklas i sitt ledarskap eller yrkesroll. En introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Att leda och utveckla sig själv genom de styrkor och förmågor man har.

  350 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • LönSAM – att beräkna lönsamheten i personalinvesteringar

  LönSAM

  Lär dig räkna på hur företagets resultat kan förbättras genom investeringar i utveckling av personal och organisation.

 • Rutiner och instruktioner

  Rutiner och instruktioner

  Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Samordningsansvar (e-bok)

  Samordningsansvar

  Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

  90 kr

  exkl. moms

  Visa produkt