Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

157st produkter
Bättre arbetsmiljö − eBAM
Webbutbildningar

Bättre arbetsmiljö − eBAM

eBAM är webbutbildningen som ger de grundläggande kunskaper ni behöver för att kunna jobba effektivt med arbetsmiljöförbättringar i er organisation.

8.900 kr Exkl. moms
Visa utbildning
Checklistor och enkäter
Webbverktyg

Checklistor och enkäter

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.

 • digitala
 • mobilanpassade
 • kostnadsfri
OSA-enkäten
Webbverktyg

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 • organisatorisk och social
 • kostnadsfri
Bättre arbetsmiljö Handbok
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Bättre arbetsmiljö Handbok

En omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Användbar för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

 • uppslagsbok
 • handbok
 • arbetsmiljöfrågor
350 kr Exkl. moms
Arbetsmiljölagen
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning samt kommentarer till alla paragrafer. Även hänvisningar till relevanta föreskrifter.

 • arbetsmiljölagen
 • kommentarer
 • 14:e upplagan
200 kr Exkl. moms
Jobba praktiskt med OSA
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Jobba praktiskt med OSA

Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

 • konflikter
 • stress
 • mobbning
200 kr Exkl. moms
Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2-5 dagar

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Boken ger konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och få en arbetsplats med ett bra arbetsklimat.

 • mobbning
 • skapa trivsel
 • handbok
150 kr Exkl. moms
Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete
Böcker

Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skriften ska ge en snabb orientering i SAM och väcka tankar om hur ni kan arbeta vidare med frågorna på er arbetsplats.

 • introduktion till SAM
 • AFS 2001:1
100 kr Exkl. moms
Jobba säkert som hotellstädare (e-bok)
Böcker

Jobba säkert som hotellstädare (e-bok)

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert som hotellstädare. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

 • arbeta säkert
 • hotellstädning
 • introduktion
Konflikttipsaren Spårbunden trafik
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Konflikttipsaren Spårbunden trafik

Konflikttipsaren vänder sig till dig som arbetar inom spårbunden trafik. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra dig bättre på att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer.

 • spårbunden trafik
 • konflikthantering
 • hot och våld
100 kr Exkl. moms
Konsten att leda sig själv
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Konsten att leda sig själv

För alla som vill utvecklas i sitt ledarskap eller yrkesroll. En introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Att leda och utveckla sig själv genom de styrkor och förmågor man har.

 • ledarskap
 • mental träning
 • chefer och medarbetare
350 kr Exkl. moms
Må bra i skiftarbetet
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Må bra i skiftarbetet

En broschyr om vad du kan göra för att minimera hälsoriskerna vid skiftarbete. Den kan användas av den som arbetar skift men även av arbetsledningen.

 • skiftarbete
 • hälsorisker
 • fakta och råd
100 kr Exkl. moms
Rutiner och instruktioner
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Rutiner och instruktioner

Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten.

 • rutiner
 • instruktioner
 • förebygga risker
300 kr Exkl. moms
SAM - livsmedelsbranschen paket
Böcker Leverans: Fraktfritt 2-5 dagar

SAM – livsmedelsbranschen paket

Det här är ett bokpaket som ger grundläggande kunskap om systematiskt arbete i kombination med specifik information om arbetsmiljön i livsmedelsbranschen.

 • bokpaket
 • livsmedelsbranschen
430 kr Exkl. moms
Samordningsansvar (e-bok)
Böcker Leverans: 1–3 arbetsdagar

Samordningsansvar

Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

 • bygg och anläggning
 • säkerhet och hälsa
 • e-bok
90 kr Exkl. moms
Work Environment for Managers
Böcker Leverans: Fraktfritt, 2–5 dagar

Work environment for managers

The purpose of this book is to enhance knowledge of work environment rules and methods that ensure safety and health in the workplace, create a good work environment and promote productivity.

 • work environment
 • for managers
350 kr Exkl. moms