Svårt att registrera dig?

Vissa användare har svårt att registrera sig till utbildningen just nu. Kontakta kundservice@prevent.se om du får problem.