Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Din arbetsplats i handeln

Illustration från utbildningen

Vi gör om och gör nytt. Webbutbildningen Din arbetsplats i handeln kommer att ersättas med en ny utbildning. Nyfiken? Under slutet av november kan du logga in dig på www.dinarbetsplatsihandeln.se. Välkommen!

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön i handeln kan förbättras. Du kan anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Syfte med utbildningen

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i handeln och ger konkret information, tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras.

Webbutbildningen ska bland annat ge kunskap om:
- vad man själv kan bidra med för en bättre arbetsmiljö
- olika faktorer på arbetet som påverkar trivsel, samarbete, kommunikation och engagemang
- olika faktorer på arbetet som påverkar arbetsställningar, arbetsteknik och arbetsrörelser
- hur man ska arbeta för att må bra
- vad man kan göra när något allvarligt händer
- hur lokalen kan påverka arbetsmiljön
- roller och regler.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och medarbetare.

Omfattning

Utbildningen beräknas ta totalt cirka tre timmar. Den består av fem kapitel med ett antal olika avsnitt. Utbildningen avslutas med ett kunskapstes. Efter godkänt resultat skickas ett intyg ut per mejl. Det är möjligt att dela upp utbildningen på flera tillfällen och fortsätta där man var senast.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet  (HAS) och Prevent.