Hoppa till huvudinnehållet
E-handeln stängd på grund av uppgradering

Just nu går det inte att köpa utbildningar, webbutbildningar eller böcker i vår e-handel. Det går inte heller registrera sig på flertalet kostnadsfria webbutbildningar. Onsdagen den 30 november är uppgraderingen klar och köp och registrering fungerar som vanligt igen. Läs mer

Webbutbildning Schyst vardag

Schyst vardag

Schystvardag.nu är en webbutbildning för dig som jobbar i besöksnäringen. Den handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet. Utbildningen består av en grundläggande del för alla anställda och en fortsättning som vänder sig till dig som är chef eller skyddsombud. Efter varje del följer ett kunskapstest. Logga in med de gröna knapparna här ovanför. Utbildningen finns också på engelska.

Syfte med utbildningen

Den som har gått utbildningen ska bland annat

  • känna till vilka krav man som medarbetare kan ställa på en schyst vardag och arbetsplats
  • känna till hur man kan agera om man själv eller någon annan far illa på arbetsplatsen – på grund av hur kollegor eller gäster agerar.

Den som är chef eller arbetsgivare ska också veta

  • vilka krav som ställs på arbetsgivaren i fråga om organisatoriska och sociala frågor
  • hur ni gemensamt på arbetsplatsen, i samverkan, kan arbeta förebyggande
  • hur du som chef eller arbetsgivare ska agera om någon medarbetare beter sig illa. 

Målgrupp

Hela branschen; arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda.

Omfattning

Utbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och tar då 50-70 minuter att genomföra.

Schystvardag.nu är framtagen i samarbete mellan Prevent, Visita, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Kommunal.

Lärarhandledning

Hitta på sidan