Hoppa till huvudinnehållet

Utbildningar och böcker

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Ekonomiskt stöd för din utbildning

Arbetsmarknadens parter ger privata företag ekonomiskt stöd för flera av våra utbildningar. 

Visar 115 st produkter

  • Riktlinjer truckförares kunskaper

    Riktlinjer truckförares kunskaper

    Riktlinjerna TLP 10 är en del i strävandena att öka trucksäkerheten och minska antalet truckolyckor på arbetsplatser.

  • Riskbedömning

    Riskbedömning

    Ser du teknikens inflytande på arbetsmiljön? Och ser du människans? Den här utbildningen lär dig analysera, bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

    4.800 kr

    exkl. moms

    Utbildningsort: Distans

  • Samordningsansvar (e-bok)

    Samordningsansvar

    Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

    90 kr

    exkl. moms

    Visa produkt
  • Schyst på jobbet

    Schyst på jobbet

    Schyst på jobbet är en digital utbildning för dig som arbetar eller studerar inom besöksnäringen. Utbildningen fokuserar på gemenskap och samarbete och handlar om hur man tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö och lär sig hantera svåra situationer som kan uppstå.

  • Skyddskommittén - Så funkar den

    Skyddskommittén - så funkar den (e-bok)

    Nedladdningsbar pdf som ger kunskap om skyddskommitténs roll och uppdrag på en arbetsplats - framtagen av Elteknikbranschens arbetsmiljökommitté, ETAK, tillsammans med Prevent.

  • Styckegods – Vägtransport av farligt gods

    Styckegods - Vägtransport av farligt gods

    Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transporter av farligt gods.

    300 kr

    exkl. moms

    Visa produkt
  • Stålindustrins arbetsmiljö

    Stålindustrins arbetsmiljö

    Här beskrivs olika delar i stålindustrins arbetsmiljö och du får vägledning om hur risker kan förebyggas och hanteras

  • Syn och belysning i arbetslivet

    Syn och belysning i arbetslivet

    Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

  • Systematic work environment management in practice – online

    Systematic work environment management in practice – online

    This online course helps you interpret requirements in the Swedish Work Environment Authority’s Provisions on Systematic Work Environment Management, and understand how you can implement them in your day-to-day activities. Swedish and English version is included.

    7.100 kr

    exkl. moms

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

    Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

    Det finns inga inplanerade datum just nu, men däremot erbjuder vi gärna utbildningen i företagsanpassat format.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken - webb

    Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken - webb

    Lär dig tolka Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du hanterar dem praktiskt i den dagliga verksamheten. På svenska och engelska.

    7.100 kr

    exkl. moms

  • Säker i butik

    Säker i butik

    Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

  • Säkerhetskultur

    Säkerhetskultur

    En vägledning för chefer och skyddsombud som vill förbättra säkerhetskulturen på jobbet. Den ger en introduktion till Prevents enkätverktyg Säkerhetsvisaren.

  • Säkert skogsarbete

    Säkert skogsarbete

    En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

  • Säkert skogsarbete

    Säkert skogsarbete

    Utbildningen handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den tar upp riskerna som finns i skogsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man kan bidra till en säkerhetskultur och minska risken för arbetsplatsolyckor. Finns också på engelska, polska och rumänska.

  • Säkra eljobb

    Säkra eljobb

    Få allmänna råd vid inköp av arbetsutrustning. En beskrivning av arbetsmiljöansvaret och vanliga arbetsmiljörisker för elektriker. Skriften passar inköpare, byggherrar, säkerhetsansvariga med flera.

  • Säkra sågverk

    Säkra sågverk

    Webbutbildningen ger kunskaper om arbetsmiljö och risker på sågverk. Den handlar också om hur man kan bidra till en säkerhetskultur och minska risken för arbetsplatsolyckor.

  • Tanktransport - farligt gods

    Tanktransport - farligt gods

    Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter.

    300 kr

    exkl. moms

    Visa produkt
  • Trygg assistent

    Trygg assistent

    I webbutbildningen får du lära dig om arbetsmiljö för personliga assistenter. Den består av sex kapitel som belyser olika delar av arbetsmiljön, hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön.

  • Trygg buss

    Trygg buss

    Webbutbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter.