Hoppa till huvudinnehållet

Utbildningar och böcker

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Ekonomiskt stöd för din utbildning

Arbetsmarknadens parter ger privata företag ekonomiskt stöd för flera av våra utbildningar. 

Visar 110 st produkter

 • Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete (e-bok)

  Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete (e-bok)

  En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken ute på arbetsplatsen. Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet, och även i arbetsmiljöutbildningar.

  165 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Hantera hat och hot på redaktionen

  Hantera hat och hot på redaktionen

  Det finns inga inplanerade datum just nu, men däremot erbjuder vi gärna utbildningen i företagsanpassat format.
 • Hantera risker

  Hantera risker

  Kostnadsfri pdf som fokuserar på när, var och hur en verksamhet systematiskt kan arbeta med att ta bort eller minska sina arbetsmiljörisker.

 • Hantera risker (tryckt bok)

  Hantera risker

  Boken fokuserar på när, var och hur en verksamhet systematiskt kan arbeta med att ta bort eller minska sina arbetsmiljörisker.

 • Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Skriften ska ge en snabb orientering i SAM och väcka tankar om hur ni kan arbeta vidare med frågorna på er arbetsplats. Finns även som e-bok.

 • Jobba praktiskt med OSA

  Jobba praktiskt med OSA

  Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och tar upp arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Finns även som e-bok.

 • Jobba praktiskt med OSA (e-bok)

  Jobba praktiskt med OSA (e-bok)

  E-boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

  130 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

  Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

  Den praktiskt inriktade handboken ger kunskap och kon­kreta tips på hur kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning kan förebyggas och hanteras på jobbet.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert i lantbruket

  Jobba säkert i lantbruket

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i lantbruket. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert i måleribranschen

  Jobba säkert i måleribranschen

  En bilderbok som visar hur man arbetar säkert i måleribranschen. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert i skogen

  Jobba säkert i skogen

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i skogen. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen

  Jobba säkert inom slakteri och chark

  Bilderbok som lyfter vanliga arbetssituationer som kan medföra risker. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö

  Jobba säkert inom trädgård och utemiljö

  En bilderbok med illustrerade instruktioner om hur man arbetar säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert inom trädgårdsodling

  Jobba säkert inom trädgårdsodling

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsodling. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert på golfbanan

  Jobba säkert på golfbanan

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert på golfbanor. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Jobba säkert som hotellstädare

  Jobba säkert som hotellstädare

  En bilderbok med illustrerade instruktioner som ger enkla tips om hur man arbetar säkert som hotellstädare. Boken passar all städpersonal, inklusive nyanställda, extrapersonal och dem som inte har svenska som modersmål.

  0 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Kemiska hälsorisker

  Kemiska hälsorisker

  Boken ger dig kunskap om riskbedömning och säker hantering av kemiska ämnen och produktgrupper. Finns även som kostnadsfri pdf.

 • Kemiska hälsorisker

  Kemiska hälsorisker

  Boken ger dig kunskap om riskbedömning och säker hantering av kemiska ämnen och produktgrupper.

 • Kommunikation, samverkan och förändringsarbete

  Kommunikation, samverkan och förändringsarbete

  Den här skriften handlar om kommunikationens viktiga betydelse i arbetsmiljöarbetet. Bra och enkel kommunikation ökar möjligheten till samverkan och lyckade förändringar av arbetsmiljön.

  200 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Konflikthanteraren för HVB

  Konflikthanteraren för HVB

  Skrift om hur man förebygger och hanterar de olika typer av konflikter och hot och våld som kan förekomma inom HVB-verksamhet.