Hoppa till huvudinnehållet

Webbutbildning Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Säker i butik är den utbildning som rekommenderas i programmet Skydd mot rån i handeln som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet står bakom.

Syfte med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska chefer och medarbetare känna sig:

  • tryggare i sitt arbete
  • vara mer förberedda vid rån, hot eller våld
  • känna till hur arbetsplatsen kan göras säker. 

Målgrupp

Medarbetare, chefer och skyddsombud

Omfattning

Utbildningen är uppdelad i två delar; en som vänder sig till chefer och skyddsombud som behöver djupare kunskaper om säkerhetsfrågorna och en som vänder sig till medarbetare. Utbildningen tar cirka 45 minuter och i slutet av utbildningen gör deltagaren ett kunskapstest. När man fått godkänt på testet kan man skriva ut ett intyg på sina kunskaper.

Utbildningen är anpassad för att fungera på dator, läsplatta och mobiltelefon. 

Utbildningen som är kostnadsfri är framtagen i samarbete mellan Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet och Prevent.

Repetition av utbildningen

Det finns också en repetitionsmodul för Säker i butik. Det är en sammanfattning av innehållet i medarbetardelen, som fungerar extra bra att ta via läsplatta. Tanken är att göra den när man känner ett behov av att repetera innehållet i utbildningen och testa sina kunskaper. Utbildningen tar ca 15 minuter att gå igenom. När du även har gått igenom testet och utvärderingen kan du skriva ut ett utbildningsintyg.

Externa länkar

Handelsrådet

Sluten kontanthanering (Arbetsmiljöverket)

 

Hitta på sidan