Hoppa till huvudinnehållet

Utbildningar och produkter

Bättre arbetsmiljö – bam

Bättre arbetsmiljö – BAM är vår mest bokade utbildning. Lär dig jobba med arbetsmiljöförbättringar på ett sätt som förbättrar er vardag.

Boka BAM

Ekonomiskt stöd för din utbildning

Arbetsmarknadens parter ger privata företag ekonomiskt stöd för flera av våra kurser. Läs mer om vad som gäller.

Sök stöd för utbildning

Visar 128 st produkter

 • Lyckas med kontorsförändringen (e-bok)

  Lyckas med kontorsförändringen

  För dig som planerar en kontorsförändring eller vill vidta förbättringsåtgärder. Vad är viktigt att tänka på i den fysiska arbetsmiljön och vad händer med människor före, under och efter en flytt.

  250 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • LönSAM – att beräkna lönsamheten i personalinvesteringar

  LönSAM

  Lär dig räkna på hur företagets resultat kan förbättras genom investeringar i utveckling av personal och organisation.

 • Maskinkörkortet

  Maskinkörkortet

  Maskinkörkortet är en webbutbildning som ger en baskompetens inom trä- och möbelindustrin. Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

 • Minska byggdammet

  Minska byggdammet

  På en byggarbetsplats exponeras byggnadsarbetare ofta för olika typer av damm som kan ge hälsobesvär. Den här pdf:en ger information om hur man kan göra för att minska dammet på byggen.

 • Motorbranschens arbetsmiljö

  Motorbranschens arbetsmiljö

  Kostnadsfri pdf som beskriver olika delar i motorbranschens arbetsmiljö och ger vägledning om hur risker kan förebyggas och hanteras i bil- och däckverkstaden.

 • Må bra i skiftarbetet

  Må bra i skiftarbetet

  En broschyr om vad du kan göra för att minimera hälsoriskerna vid skiftarbete. Den kan användas av den som arbetar skift men även av arbetsledningen.

  100 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Må bra i skiftarbetet

  Må bra i skiftarbetet

  Det finns inga inplanerade datum just nu, men däremot erbjuder vi gärna utbildningen i företagsanpassat format.
 • Ny i industrin

  Ny i industrin

  Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

 • Organisational and Social Work Environment in Practice – online

  Organisational and Social Work Environment in Practice – online

  This digital course helps you understand the rules about the organisational and social work environment, and demonstrates practical measures for working on the issues in such a way that work environment management becomes a success factor. A Swedish as well as an English version is included, and you have access to the course for unlimited time.

  4.500 kr

  exkl. moms

 • Organisational and social work environment, e-book

  Organisational and social work environment, e-book

  This book focus on the areas Work load, Working hours and Offensive unequal treatment.

  130 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

  Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

  Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om OSA och hur du kan jobba praktiskt.

  4.500 kr

  exkl. moms

  Utbildningsort: Stockholm, Distans, Göteborg, Malmö

 • OSA i praktiken – webb

  OSA i praktiken – webb

  Den här digitala utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor. Både svensk och engelsk version ingår, och du har tillgång till utbildningen på obegränsad tid.

  4.500 kr

  exkl. moms

 • OSA-enkäten

  OSA-enkäten

  OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

 • Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

  Psykisk första hjälp vid arbetsplatsolyckor

  Här får både ansvariga och medarbetare hjälp att förbereda sig på vad som kan hända vid en arbetsplatsolycka. Skriften tar upp den drabbades och omgivningens reaktioner.

  150 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Riktlinjer truckförares kunskaper

  Riktlinjer truckförares kunskaper

  Riktlinjerna TLP 10 är en del i strävandena att öka trucksäkerheten och minska antalet truckolyckor på arbetsplatser.

 • Riskbedömning

  Riskbedömning

  Ser du teknikens inflytande på arbetsmiljön? Och ser du människans? Den här utbildningen lär dig analysera, bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

  4.500 kr

  exkl. moms

  Utbildningsort: Distans

 • Samordningsansvar (e-bok)

  Samordningsansvar

  Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

  90 kr

  exkl. moms

  Visa produkt
 • Schyst på jobbet

  Schyst på jobbet

  Schyst på jobbet är en digital utbildning för dig som arbetar eller studerar inom besöksnäringen. Utbildningen fokuserar på gemenskap och samarbete och handlar om hur man tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö och lär sig hantera svåra situationer som kan uppstå.

 • Skyddskommittén - Så funkar den

  Skyddskommittén - så funkar den (e-bok)

  E-bok som ger kunskap om skyddskommitténs roll och uppdrag på en arbetsplats - framtagen av Elteknikbranschens arbetsmiljökommitté, ETAK, tillsammans med Prevent.

 • Styckegods – Vägtransport av farligt gods

  Styckegods - Vägtransport av farligt gods

  Boken ger kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transporter av farligt gods.

  300 kr

  exkl. moms

  Visa produkt