Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom handeln

Handeln är en av Sveriges mest omfattande branscher och sysselsätter flera hundratusen personer på hel- och deltid. Branschen omfattar såväl parti- som detaljhandel och har förändrats mycket under de senaste tio åren. Teknikutvecklingen har lett till nya frågeställningar inom arbetsmiljö och säkerhetsområdet.

Inom handelns område finns många frågor som är centrala ur arbetsmiljöperspektiv. För den som arbetar i en enskild butik kan det till exempel gälla säkerhet, hantering av kontanter, varuhantering, planering och utformning av lager och butik.

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete går i stora drag ut på att upptäcka sådant som kan vara farligt i arbetsmiljön, åtgärda det och sedan se till att faran är över. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM, är den mest efterfrågade.

Relaterat ämne

Artiklar från Arbetsliv