Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

För den som vill arbeta aktivt med sitt ledarskap handlar det om att utveckla såväl människor som organisation. För att ha förutsättningar att vara en bra ledare och ta ett arbetsmiljöansvar är det viktigt att även den egna arbetsmiljön är tillfredsställande.

Till utbidningen Arbetsmiljö för chefer

Läs mer om ledarskap

sam i praktiken

Har du lärt dig grunderna i arbetsmiljöarbetet genom utbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM? Tvådagarskursen SAM i praktiken lyfter dina kunskaper till nästa nivå! Alla som gått utbildningen får tillgång til verktyget Regelbanken kostnadsfritt i ett halvår.

Läs mer och boka

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. 

Läs mer om hälsofrämjande arbetsmiljö

För den som jobbar på apotek och vill förbätra arbetsmiljön finns en brevskola med mejl som med ett par dagars mellanrum tipsar om hur man kan gå tillväga. Helt konstnadsfritt. Prevent har också en särskild checklista för att undersöka arbetsmiljön på apotek.

Lilla brevskolan för apotek

Läs om arbetsmiljön på apotek

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Egenanställningar ökar Bild: Unsplash
Arbetsliv

Antalet egenanställda har ökat de senaste åren. Fenomenet börjar nu sprida sig till andra branscher än kultur och media, visar en rapport från tankesmedjan Futurion.

Arbetsliv

Ledarskapsutbildningar stärker chefens självförtroende som ledare. Det gör i sin tur medarbetarna nöjdare, visar ett forskningsprojekt som jämfört effekterna av två olika ledarskapsutbildningar.

Webbprodukter och webbutbildningar

Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Prevents checklistor Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker