Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Ny bok

Nu finns  ny e-bok som hjälper dig att följa föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Köper du den finns den alltid till hands i din mobil!

Jobba praktiskt med OSA

Material som tar upp ämnen i föreskrifterna

Det finns mycket att göra som minskar stressen på jobbet. Hos Prevent hittar du tips och råd som vänder sig till individen, skyddsombudet, gruppen, chefen och organisationen. Att ta reda på orsakerna till stressen är ett bra första steg.

Till Enkät om stressfaktorer

Läs mer om stress

För den som vill arbeta aktivt med sitt ledarskap handlar det om att utveckla såväl människor som organisation. För att ha förutsättningar att vara en bra ledare och ta ett arbetsmiljöansvar är det viktigt att även den egna arbetsmiljön är tillfredsställande.

Till utbidningen Arbetsmiljö för chefer

Läs mer om ledarskap

sam i praktiken

Har du lärt dig grunderna i arbetsmiljöarbetet genom utbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM? Tvådagarskursen SAM i praktiken lyfter dina kunskaper till nästa nivå! Alla som gått utbildningen får tillgång til verktyget Regelbanken kostnadsfritt i ett halvår.

Läs mer och boka

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Nästan var tionde arbetstagare uppger att de utsatts för någon form av mobbning på jobbet. Men vad skiljer mobbning från kränkande särbehandling? Och hur hanterar man och förebygger mobbning på arbetsplatsen?

Så väcks kreativiteten på jobbet Bild: Jeff Sheldon/Unsplash
Arbetsliv

Nästan var femte akademiker får inte utlopp för sin kreativitet på jobbet, enligt en undersökning från fackförbundet Jusek. Att våga göra fel samt att avsätta tid för idéarbete är två faktorer som ökar kreativiteten på jobbet.

Webbprodukter och webbutbildningar

Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Prevents checklistor Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker