Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Det kan vara svårt att arbeta när temperaturen är för hög på arbetet. Det är också viktigt att tänka på att människor är olika och att alla inte har samma krav på inomhusklimatet. Det finns inga bestämda värden hur kallt eller varmt det får vara men Arbetsmiljöverket har rekommendationer för temperaturen.

Läs mer om ventilation

Hot mot svenska journalister ökar. En ny undersökning visar att var tredje journalist blivit hotad under de senaste 12 månaderna. För att förebygga hot och våld krävs säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning. Prevent har bland annat utbildningen Konflikthantering i hotfulla situationer.

Mer om hot och våld i arbetslivet

Enkät

Nu finns enkäten "Survey about psychosocial work environment" för er som vill undersöka den psykosociala arbetsmiljön bland engelskspråkiga anställda. Enkäten innehåller nära 70 frågor om bland annat arbetsbelastning, organisation och ledarskap. 

Checklistor och enkäter på engelska

Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) skapas en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva arbetsmiljöarbetet. Prevent har flera material och utbildningar om SAM.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Unna dig en semester utan stress  Bild: Christina Drejenstam
Arbetsliv

Semestern ska vara en tid för återhämtning och nedvarvning. Men det är inte alltid lätt att få till den där lugna, aktiva och sköna ledigheten som man längtat efter. Här är några tips på hur du undviker stress i semestertider.

Arbetsliv

Endast hälften av cheferna och skyddsombuden i den privata sektorn anser sig ha metoder för att hantera sociala och organisatoriska frågor så som stress och arbetsbelastning. Det framgår av en undersökning som arbetsmiljöorganisationen Prevent gjort.

Ännu en dag på jobbet

Aktuella utbildningar hos Prevent