Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Uppdaterad version

Prevents mest populära enkät handlar om psykosocial arbetsmiljö och är ett perfekt redskap för att ta reda på vad arbetsgruppen tycker. Att skapa ett bra arbetsklimat är ett effektivt sätt att öka trivseln och därmed produktivitieten.

Till enkäten

pressmeddelande

Dramatiska händelser på film ska vara trovärdiga och effektfulla. Men inspelningarna behöver vara säkra och trygga för skådespelare och filmarbetare. Filmbranschen driver nu ett projekt för att förbättra arbetsmiljön vid filmproduktion.

Till pressmeddelandet

I samband med ett underhållsarbete på Dafgårds fabrik i Källby läckte en ventil ammoniakgas. Ett tjugotal personer fick föras till sjukhus. Prevent har information vad man ska tänka på för att underhållsarbetet ska vara säkert. Men också  vilka risker som kan uppstå om underhållet brister.

Så utför du säkert underhåll

Mer om underhåll och säkerhet

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador. Om någon har skadats svårt eller dött på grund av olycksfall i arbetet ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket. Det gäller även vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Läs mer om arbetsskador

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Kunden har inte alltid rätt Bild: Linda Friberg
Arbetsliv

Respektlösa kunder och osäkra arbetsförhållanden är vanligt för de som arbetar inom lågstatusyrken. Samtidigt finns det många sätt att skapa värdighet i sin arbetssituation, visar resultatet i en ny avhandling.

Begravd i papper Bild: istockphoto
Arbetsliv

Administrationen inom offentlig sektor ökar och läkare, sjuksköterskor och lärare lägger allt mer arbetstid på att skriva rapporter och leverera kontrolluppgifter. Det visar ny forskning från AFA Försäkring.

Välkommen till Prevents nya utbildningscenter för arbetsmiljö

Aktuella utbildningar hos Prevent