Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Utbildning

Nu finns det möjlighet att gå en fem-dagars BAM-utbildning för den som vill få djupare kunskaper om arbetsmiljö. Målen för den här utbildningen har kompletterats med delar om tillbud och tidiga signaler samt hur man kan identifiera de faktorer som främjar en god arbetsmiljö.

Boka utbildning

Under Byggnads arbetsmiljövecka genomfördes närmare 1000 skyddsronder. För den som planerar att göra skyddsrond finns en checklista för allmän skyddsrond. Checklistan är bra att följa så att man inte riskerar att missa viktiga punkter.

Till checklista för skyddsrond

Mer om skyddsrond

pressmeddelande

När de anställda inte kan språket kan det vara svårt att informera om arbetsmiljö och säkerhet. Prevent tar just nu fram en serie bilderböcker om arbetsmiljön i branscher med många nyanlända eller säsongsanställda från andra länder. Först ut är skogsbruket. 

Till pressmeddelandet

Hur kommer framtidens arbetsmiljö att se ut och hur arbetar man bäst för att förbättra den? Prevent har tagit fram en trendanalys för att ha beredskap att anpassa verksamheten inför framtidens förutsättningar.

Framtidens arbetsmiljö

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Ingenjörsstudenter behöver ha insikt i arbetsmiljöfrågor eftersom de ofta blir chefer och projektledare. Det anser Martina Berglund vid Linköpings tekniska högskola och Anette Karltun vid Jönköpings tekniska högskola som tilldelats Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, Levipriset.

Migrän - eller "bara" ont i huvudet?
Arbetsliv

Ont i huvudet? Nästan alla har huvudvärk lite då och då. Ofta beror det på att man spänner sig utan att man vet om det. Stress, trötthet och för lite sömn kan ge spänningshuvudvärk. Den kan i sin tur trigga igång ett migränanfall om man lider av migrän. 

Webbprodukter och webbutbildningar

Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Prevents checklistor Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent