Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Vid en riskbedömning undersöker man arbetsplatsen för att se vilka risker som finns. Riskbedömningen ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. De åtgärder som har genomförts ska kontrolleras så att de blev bra.

Läs mer om riskbedömning

pressmeddelande

Nu finns en uppdaterad version av Rehabverktyget – ett kostnadsfritt verktyg på webben som hjälper chefer och andra som är involverade i rehabiliteringsarbetet. Det innehåller bland annat en praktisk räknesnurra så att man kan se var i rehabkedjan den anställde befinner sig.

Läs pressmeddelandet

Utbildning

Nu finns det möjlighet att gå en fem-dagars BAM-utbildning för den som vill få djupare kunskaper om arbetsmiljö. Målen för den här utbildningen har kompletterats med delar om tillbud och tidiga signaler samt hur man kan identifiera de faktorer som främjar en god arbetsmiljö.

Boka utbildning

Under Byggnads arbetsmiljövecka genomfördes närmare 1000 skyddsronder. För den som planerar att göra skyddsrond finns en checklista för allmän skyddsrond. Checklistan är bra att följa så att man inte riskerar att missa viktiga punkter.

Till checklista för skyddsrond

Mer om skyddsrond

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Arbetsmiljön för privata tjänstemän är tuff och sämst ställt är det med den psykosociala arbetsmiljön. Enligt en undersökning från Unionen tycker var fjärde arbetsmiljöombud att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats.

VR-teknik kan revolutionera arbetslivet Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Träna på hjärtoperationer, bota höjdskräck eller lasta timmer – användningsområdena för årets julklapp, VR-glasögonen, är många. Och de kommer bara att bli fler, menar Daniel Sjölie, forskare i informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Webbprodukter och webbutbildningar

Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Prevents checklistor Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent