Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Hur är arbetsklimatet på er arbetsplats? Och hur kan de bli bättre? Webbsidorna om Arbetsklimat ger tillsammans med boken med samma namn den hjälp som behövs för att både undersöka och förbättra arbetsklimatet.

Till Arbetsklimat

enkät

Psykisk ohälsa ger längre sjukskrivningar, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Att göra en enkätundersökning för att få en bild av läget på arbetsplatsen är ett bra första steg mot att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra. Ta hjälp av Prevents enkät!

Till enkät om psykosocial arbetsmiljö

Allmänt om psykosocial arbetsmiljö

För den som vill arbeta aktivt med sitt ledarskap handlar det om att utveckla såväl människor som organisation. För att ha förutsättningar att vara en bra ledare och ta ett arbetsmiljöansvar är det viktigt att även den egna arbetsmiljön är tillfredsställande.

Till utbidningen Arbetsmiljö för chefer

Läs mer om ledarskap

Nyhetsbrev

Gör det enkelt för dig och prenumerera på Prevents olika nyhetsbrev! Arbetslivs nyhetsbrev ger varje vecka senaste arbetsmiljönyheterna. Aktuellt från Prevent ger inspiration till hur du kan använda Prevents utbud i ditt arbetsmiljöarbe. Det finns också kostnadsfria brevskolor om olika ämnen, till exempel OSA.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Kraven kan skärpas på arbetskläder i hemtjänsten Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Hemtjänstpersonal måste byta arbetskläder varje dag om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker blir verklighet. Ansvaret för tvätt av arbetskläderna läggs på arbetsgivaren.

Arbetsliv

Thrive är en tjänst som ställer frågor till medarbetarna om den psykosociala arbetsmiljön. Till skillnad från liknande verktyg läggs stor vikt vid att ge återkoppling till cheferna och komma med förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre. 

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker