Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Nu inleds Europeiska arbetsmiljöveckan, där den pågående EU-kampanjen är i fokus. Den har temat Friska arbetsplatser för alla åldrar. För att fler ska orka jobba längre krävs en bra arbetsmiljö som anpassas efter livets skeden. Hos Prevent finns böcker, utbildningar, information och webbverktyg som hjälper till.

Ta hjälp av Prevent

Hos Prevent finns Prevent utbildningar, böcker och verktyg inom de områden som Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter tar upp, till exempel stress, ledarskap, mobbning, konflikter, skiftarbete och hotfulla situationer. Det finns också en särskild utbildning i hur man kan arbeta praktiskt för att leva upp till de nya kraven.

Mer om organisatorisk och social arbetsmiljö

Att utsättas för damm på ett bygge medför hälsorisker som allergier, KOL och Silikos. Men det finns mycket man kan göra för att minska riskerna. Ladda ner broschyren Minska byggdammet! Den är kostnadsfri och ger råd om hur man kan göra vid olika moment på ett bygge.

Till broschyren Minska byggdammet

Läs om arbetsmiljön i byggbranschen

ledigt jobb

Är du en driven affärsskapande relationsbyggare som är kunnig inom arbetsmiljö och utbildning? Har du tidigare erfarenhet av utbildningsförsäljning? Vi på Prevent behöver just dig!

Läs mer och ansök

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Hur pratas det egentligen i byggbranschen? Undersökningar visar att jargongen på byggen gör att kvinnor lämnar branschen. Det vill Byggnads och Byggcheferna ändra på genom kampanjen "Prata så alla kan lyssna".

Så gjorde vi med nya föreskrifterna Bild: Peter Kroon
Arbetsliv

Under våren började Arbetsmiljöverkets nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Hur fungerar tillämpningen på arbetsplatserna. Fyra företag delar med sig av sina erfarenheter.

Webbprodukter och webbutbildningar

Aktuella utbildningar hos Prevent