Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Det ställs höga krav på chefer, inte minst när det gäller arbetsmiljöarbetet. För att klara av uppdraget är det nödvändigt att själv ha en bra arbetsmiljö. Det viktigaste stödet i arbetet får chefer från sin egen chef eller uppdragsgivare. 

Läs om chefens egen arbetsmiljö

Pressmeddelande

Det kan vara riskfyllt att arbeta inom lantbruket. En särskild risk löper de som inte kan ta till sig informationen på grund av språket. Nu ger Prevent ut en bilderbok om att jobba säkert inom lantbruket för nyanlända, säsongarbetare men även andra som behöver introduceras på jobbet. 

Till pressmeddelandet

Ett arbetsolycksfall är, vilket nästan hörs på ordet, någonting vid sidan om det vanliga. Det är ofta en kortvarig händelse som sker helt oförutsett. Att halka, skära sig eller klämma sig i en maskin är exempel på olycksfall i arbetsmiljön.

Läs mer om arbetsskador

ledig tjänst

Har du tidigare erfarenhet av projektledning och utveckling av arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatser? Då kan du vara den vi behöver. Prevent söker en projektledare till avdelningen för arbetsmiljöutveckling.

Läs mer och ansök

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Att vara chef över medarbetare som sitter geografiskt spridda och jobbar på distans kommer bli allt vanligare i framtiden, enligt Carina Beckerman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Här tipsar hon om vad chefer som leder virtuellt ska tänka på för att skapa en god arbetsmiljö.

Webbverktyg ska göra arbetslivet mer jämställt Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Snart är det premiär för Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyg som kan göra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer synliga. Verktyget är ett resultat av Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att hitta nya metoder för att förebygga kvinnors ohälsa.

Webbprodukter och webbutbildningar

Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Prevents checklistor Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker