Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Ett bra sätt att få struktur när man undersöker arbetsmiljön är att använda sig av checklistor. Prevent har över 100 checklistor för olika ämnen och branscher. Genom att använda dem miskar risken att missa något viktigt.

Till checklistorna

Kemiska ämnen är en databas för alla som hanterar eller ansvarar för kemikalier på arbetsplatsen. Det är ett komplett, enkelt och användarvänligt verktyg. Nu fungerar den bra inte bara på dator utan även på mobil och surfplatta. Ämnesinformationen finns precis som tidigare på såväl svenska som engelska. 
Testa Kemiska ämnen

Läs mer om Kemiska ämnen

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Tidigare forskning har visat att den som upplever sig vara orättvist behandlad på jobbet blir mindre produktiv. Men nu visar en ny avhandling att det även kan ha negativa effekter på hälsan.

Arbetsliv

Hur fungerar organisationers strategiska kommunikation i praktiken? Och vad är egentligen en kommunikativ organisation? De ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på.