Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Din arbetsplats i handeln är en kostnadsfri webbutbildning för alla som jobbar i butik. Den innehåller konkreta råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Det finns ett särskilt avsnitt som vänder sig till chefer.

Till Dina arbetsplats i handeln

pressmeddelande

Var femte man och var tionde kvinna är riskkonsumenter av alkohol. Prevent har tagit fram en pdf och användbara filmer som ska hjälpa till att lyfta frågan på arbetsplatsen.

Till pressmeddelandet

Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) skapas en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att det arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Prevent har flera material och utbildningar om SAM. Den 25-26 oktober finns det platser kvar i Göteborg.

Till Prevents utbildningar

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Forskning visar att fysisk träning minskar stress. Men det finnas andra sätt. Hos Prevent hittar du tips och råd för hur du kan göra, men också enkäter för att ta reda på hur stressnivåerna ser ut i organisationen.

Till Enkät om stressfaktorer

Läs mer om stress

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Anställda på myndigheter som utsätts för hot på jobbet undviker inte att fatta obekväma beslut. Däremot påverkas privatlivet negativt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Nya mätmetoder ska minska belastningsskador Bild: Mostphotos
Arbetsliv

Snart kan du som skyddsombud använda tekniska mätmetoder som ger svart på vitt om ett arbetsmoment är skadligt för kroppen eller inte. En grupp forskare i Lund har nämligen har tagit fram riktvärden som tydligt visar när det finns risk för en belastningsskada.

Aktuella utbildningar hos Prevent