Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en arbetsskada. Man kan lära sig mycket av ett tillbud. Genom att gå igenom vad som hände kan man upptäcka hur man kan förhindra en arbetsskada nästa gång. Om det ändå skulle inträffa en olycka ska den anmälas.

Läs mer om arbetsskador

På världsdagen för arbetsmiljö arrangerar den svenska ILO-kommittén ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket. I pauserna kan man träffa Prevents Malin Strömberg som är där för att presentera Prevents utbud och berätta om det stöd vi erbjuder på arbetsmiljöområdet.

Läs om Världsdagen för arbetsmiljö

Kontorstrender kommer och går. Just nu är det stort fokus på aktivitetsbaserade kontorslösningar. Men frågan är om det passar alla verksamheter? Med hjälp av webbverktyget Forma kontoret kan ni gå igenom era egna behov för att se vilken kontorslösning som passar för er verksamhet.

Till verktyget Forma kontoret

Inspireras av andra

Att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten gör anläggningsföretaget Miljöplanering AB till en attraktiv arbetsgivare. – Många duktiga maskinister och chaufförer ser det som positivt och söker sig till en arbetsplats med bra arbetsmiljö, säger vice vd Ankie Larsson.

Läs om arbetsmiljöarbetet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Ett gott ledarskap, stöd från arbetskamraterna samt anpassning av arbetsuppgifterna är de viktigaste faktorerna för att de som har smärta i olika rörelseorgan ska kunna fortsätta att jobba, visar en ny och omfattande studie från det finska Arbetshälsoinstitutet.

Konkret beröm funkar bäst Bild: Jan Hanika
Arbetsliv

Ny hjärnforskning visar att feedback påverkar prestationen. Konkret beröm fungerar bäst. Att bara smickra och säga att någon är smart leder inte till utveckling.

Utbildningar och böcker