Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

För att minska risken för en allvarlig olycka på jobbet behöver man göra riskbedömningar. De innebär helt enkelt att man undersöker man arbetsplatsen för att se vilka risker som finns. Sedan bestämmer man vilka åtgärder som behövs för få bort eller minska riskerna.

Läs mer om riskbedömning

ledig tjänst

Vi behöver komplettera vårt kundorienterade utbildningsteam med en riktig superadministratör som älskar att arbeta med administration. Är den personen du? På Prevent är vi cirka 40 engagerade personer som arbetar i fina lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Läs mer om tjänsten

I Frankriken gäller en ny lag om att de anställda inte behöver kolla mejl på kvällen, men i Sverige är arbetsgivare och fack ense om att lagstiftning inte är rätt väg att gå. En bättre idé kan vara att följa råden i Balansguiden och reflektera över hur arbetsdagen egentligen ser ut - och ta upp det till diskussion.

Mer om Balansguiden

Pressmeddelande

Det stora intresset för att utbilda sig i arbetsmiljö fortsätter. Under 2016 utbildade Prevent 12 600 personer, en ökning med hela 80 procent. Chefer står för en stor del av ökningen.

Till pressmeddelandet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Tandvårdspersonal riskerar att utsättas för höga nivåer av lustgas när de behandlar patienter. Gasen påverkar det centrala nervsystemet och kan leda till minskad fertilitet. Nu ska Arbets- och miljömedicin i Örebro kartlägga problemet och ta fram råd och rutiner som minskar exponeringen.

Fysisk träning kan minska rädsla för smärta Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Personer som lider av belastningsskador undviker ofta vissa rörelser av rädsla för att deras tillstånd ska förvärras. Fysisk träning kan vara ett sätt att minska rädslan, visar en dansk forskningsstudie.

Webbprodukter och webbutbildningar

Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Prevents checklistor Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent