Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

Bullriga arbetsmiljöer för gravida kan öka antalet barn med hörselskador. Hos Prevent finns information om vad man ska tänka på både som arbetsgivare och arbetstagare när det gäller graviditet och amning.

Läs mer om graviditet och amning

Utbildning

Svensk Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kronor på utbildningar om arbetsmiljö. Därför kan du nu söka stöd för att gå en utbildning hos Prevent och få den betald av AFA Försäkring. Det här gäller arbetsgivare inom den privata sektorn.

Mer om betald arbetsmiljöutbildning

På måndagen la regeringen fram sin arbetsmiljöstrategi. En god arbetsmiljö är förutsättningen för att fler ska orka jobba ända till pensionen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) lägger grunden till att flera kan få en bra arbetsdag. Prevent har flera material och utbildningar om SAM.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

PRESSMEDDELANDE

Arbetsmiljökunskaper är efterfrågade och just nu vill många företag att deras chefer ska bli bättre på psykosocial arbetsmiljö inför att den nya föreskrifterna AFS 2015:4 träder i kraft 31 mars.

Till pressmeddelandet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Buller går vidare till foster i magen Bild: iStockphoto
Arbetsliv

För den som är gravid och arbetar i bullriga miljöer är det extra viktigt att arbetsgivaren gör en riskbedömning. Ny forskning visar att vissa typer av buller kan orsaka hörselskador för det ofödda barnet.

Arbetsliv

Företagshälsovården och Karolinska institutet har tagit fram nya riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen. De ska nu införas i det praktiska arbetet så att missbruk kan uppmärksammas tidigare och åtgärdas snabbare.

Utbildningar och böcker