Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

pressmeddelande

Hur många har inte upplevt frustration över krånglande IT-system? Nu lanserar Prevent det nya kostnadsfria webbverktyget ”Inför rätt IT” för företag som ska utveckla eller köpa in nya IT-lösningar. Det går nämligen att främja mer användbara IT-system i arbetslivet – bara man tänker efter före.

Till pressmeddelandet

Rehabverktyget ger konkret och kostnadsfri hjälp till chefer med ansvar för rehabilitering. Här finns information om det ansvar man har som chef när det gäller rehabilitering. Även för den sjukskrivne och för skyddsombud kan Rehabverktyget ge bra information. 

Till Rehabverktyget

lilla brevskolan

Är du ny som chef eller intresserad av ledarskap? Vill du få koll på lagar och regler? Vill du veta hur arbetsmiljöarbetet kan bli ett verktyg som ökar produktiviteten och hjälper dig att nå målen? Prenumerera kostnadsfritt på Chefens arbetsmiljöguide så får du en minikurs till din mejl.

Prenumerera på Chefens arbetsmiljöguide

Vem som helst kan välja att gå den omfattande arbetsmiljöutbildning på webben som är framtagen för högskolan i samarbete med högskolor och universitet. Utbildningen är kostnadsfri och man kan gå den oberoende av andra. Den heter Work and Technology on Human Terms och ges på engelska.

Mer om webbutbildningen

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Unga företagare vill få oss att må bättre på jobbet Bild: Privat
Arbetsliv

Fyra 19-åriga företagare i Leksand har utvecklat en app som ska förenkla arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Dålig arbetsmiljö på ett sommarjobb i gymnasiet ledde till att de fick idén.

Arbetsliv

Redan i medelåldern blir det svårare att få nytt jobb. Det beror bland annat på en föreställning om att äldre har svårare att lära sig nya saker. Men det motsägs av en stor svensk forskningsstudie.

Prevent fyller 75 år

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker