Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Maj och juni är månader då alkoholkonsumtionen går hand i hand med picknick i gröngräset, eller sommarfest med kollegorna. Det är lätt att glömma bort att många har en riskkonsumtion när det gäller alkohol. Prevent har flera filmer och material som fokuserar på arbetsplatsens förhållningssätt till alkohol och andra droger.

Läs mer om alkohol och droger

pressmeddelande

Att undersöka och förbättra arbetsmiljön med hjälp av Prevents checklistor är populärt. Varje år laddar användare ner drygt 160 000 checklistor till arbetsplatser runt om i landet. Lagom till Prevents 75-årsjubileum blir checklistorna nu digitala och ännu enklare att använda.

Till pressmeddelandet

Hög livemusik är ett problem för receptionister på ett hotell i centrala Stockholm. Den allmänna definitionen av buller är ”inte önskvärt ljud”. Buller åtgärdas bäst vid källan och möjligheterna att lösa bullerproblemen är störst när arbetsplatser förändras eller nyskapas.

Läs mer om buller

Prevent håller på att ta fram en serie bilderböcker som illustrerar säkerhet med hjälp av bilder. Hittills finns bilderböcker för skogsbruket och för lantbruket. De vänder sig till alla som behöver lära sig grunderna i arbetsmiljö och säkerhet, med särskilt fokus på nyanlända och säsongsanställda.

Till bilderböcker för skogsbruket

Till bilderböcker för lantbruket

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Att lära sig sätta gränser, både i jobbet och privat, är viktigt för att komma tillbaka efter utbrändhet. Dessutom behövs ofta hjälp att planera återgången i arbete. Det säger Åsa Kruse som med boken "Tillbaka till jobbet" vunnit utmärkelsen Årets HR-bok.

Löpare överskattar sin förmåga Bild: Magnus Rönnkvist
Arbetsliv

Långdistanslöpare överskattar ofta sin egen förmåga och i synnerhet manliga löpare. Det visar en studie av ett antal svenska långdistanslopp. Forskaren Mitesh Kataria vill undersöka om tendensen att män överskattar sin förmåga kan gälla även i arbetslivet.

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker