Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

pressmeddelande

I dag lanserar Prevent en ny utökad version av den populära webbplatsen Allt om städ, där bland annat korta filmer om arbetsteknik bidrar till att göra städjobbet mindre slitsamt. Innehållet på den nya sajten blir både enklare att ta till sig och lättare att bära med sig i vardagen.

Läs pressmeddelandet

Utbildning

För att minska risken för hotfulla situationer för bussförare håller Prevent kostnadsfria handledarutbildningar som lär ut konfilkthantering inom kollektivtrafiken. Det finns också en konflikttipsare som pdf att ladda ner.

Bläddra igenom Konflikttipsaren

Mer för bussförare

Asbest är förbjudet att använda i Sverige sedan 35 år tillbaka, men kan fortfarande dyka upp vid renovering av äldre byggnader. Hos Prevent finns en bok med praktisk vägledning om hur man kan planera ett arbete där man riskerar att komma i kontakt med asbest.

Mer om asbest

Hos Prevent finns en podcast med information och bra tips om hur man kan förebygga och hantera hotfulla situationer. Både att vara medveten om sitt eget beteende och att skapa rutiner för hot är viktigt för att öka säkerheten.

Mer om hot och våld på jobbet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Nu finns en digital lathund som konstnärer och författare kan använda sig av om de blir utsatta för hot, våld eller trakasserier. Den innehåller konkreta råd från allt hur man samlar bevis till när det är dags att polisanmäla.

Ny teknik möjliggör gå-möten Bild: Unsplash/Takahiri Sakamoto
Arbetsliv

En grupp forskare i Kanada har väckt uppmärksamhet med sin studie som visar att den som står långa pass under sin arbetsdag löper ökad risk för hjärtsjukdom. Men Helena Tobiasson, designforskare på KTH, anser snarare att vi behöver få in mer fysisk aktivitet under arbetsdagen.

Prevent fyller 75 år

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker