Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent informerar

I Arbetsmiljöverkets moderniserade föreskrift om kvarts och stendamm är grunden att arbete med kvartshaltigt material ska kunna utföras på ett säkert sätt. Prevent har en kostnadsfri folder om vad man bör tänka på vad gäller olika typer av damm på byggarbetsplatser.

Minska byggdammet, kostnadsfri pdf

Rivning och sanering

Pressmeddelande

Nu finns fyra filmer på Youtube med arbetsplatsolyckor, som visar hur lätt de kan ske och hur viktigt det är med en bra introduktion. Ett aktuellt ämne inte minst nu när tiotusentals ungdomar är på väg ut i sommararbete. Filmerna ska få fler att arbeta med introduktion på arbetsplatsen.

Till Introduktionsguiden

Till pressmeddelandet

Att vara skyddsombud kan vara tufft. Nu startar fackförbundet Elektrikerna ett nätverk som ska stärka skyddsombuden i deras roll. Skyddsombud fungerar som arbetstagarnas representant i frågor som rör arbetsmiljö, till exempel trivsel, säkerhet och hälsa.

Läs mer om skyddsombud

Nu finns en vägledning för chefer och skyddsombud inom gruvindustrin som tillsammans vill förbättra säkerheten genom att jobba med säkerhetskulturen. Vägledningen ger kunskap om vad säkerhetskultur är och en introduktion till Säkerhetsvisaren.

Till vägledningen för gruvindustrin

Information om säkerhetskultur

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Arbetskamrater som luktar illa, blir sura när de går på diet eller haft sex med chefen. "Dilemman i vardagen" är en bok som kan användas för att diskutera knepiga frågor innan konflikter och skvaller uppstår.

Arbetsliv

Psykologisk träning i form av mindfulness minskar risken för att idrottsmän skadar sig, visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad. Något som även skulle kunna användas för att minska skador och olyckor i arbetslivet.

Utbildningar och böcker